Voortgang Solarparking Het Nieuwland…

De werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) is begonnen zich te oriënteren op het krijgen van een antwoord op de vraag of en hoe een solarparking rendabel en aantrekkelijk kan worden ontwikkeld voor de wijk. De gemeente heeft schriftelijk bevestigd daarvoor ruimte te bieden.

Er is contact opgenomen met Oost NL (een overheids gedreven ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland) voor ontwikkelingssubsidie. Na overleg hebben we in eerste instantie middelen gekregen voor een quickscan met de vraag; heeft de parkeerplaats potentie om een goed bedrijfsplan op te kunnen leveren en daarmee aantrekkelijk te zijn voor wijkbewoners? 

Een ervaren adviesbureau is voor ons aan de slag gegaan en het antwoord is in principe positief. Er is gekeken naar de ligging, de mogelijkheden tot plaatsing van zonnepanelen, de opbrengsten in varianten, de aansluiting op het netwerk, verwachte bedrijfskosten, e.a. Vergeleken met vergelijkbare projecten kan ons initiatief in principe voldoen aan financieringsnormen en kan daarmee succesvol worden.

De WDDW gaat door, in nauwe samenwerking met de coöperatieve vereniging D-W. 
D-W zal de formele aanvrager van de subsidie zijn en zo mogelijk straks de exploitatie op zich nemen. 

Niet alle variabelen konden in de quickscan voldoende in kaart worden gebracht. Eerste stap is om een goed voorbereid overleg met de gemeente te voeren over de voorwaarden voor gebruik van het terrein. 

Minstens zo belangrijk is de aanpak van de veiligheidsissues die het parkeerterrein omgeven. Omwonenden klagen hier al jaren over en uiten zich zeer kritisch over een solarparking in dit kader. Als initiatiefnemers kunnen wij dat goed begrijpen. Wij willen met hen en de gemeente in overleg om de overlast juist met een solarparking het hoofd te bieden. Oplossingen zullen bij aanvang een onderdeel vormen van het op te stellen bedrijfsplan.

We hopen voor de zomer de ins and outs met de gemeente in kaart te brengen om na de zomervakanties met omwonenden een eerst oriënterend overleg te kunnen organiseren. Dit doen we het liefst ‘live’ en hopelijk werken tegen die tijd de coronaregels mee. Ondertussen houden we contact met Oost NL teneinde straks gebruik te kunnen maken van middelen voor de inzet van een goede adviseur/projectleider.

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in WDDW. Bookmark de permalink.