Informatie aanleveren

[caldera_form id=”CF5bb63508198c4″]

Het op een consequente wijze vullen en onderhouden van de website vereist een aantal afspraken tussen de Webredactie, de opsteller / leverancier van informatie en degenen die een reactie geven op de inhoud van de website. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:

Lay-out:

 • Aanleveren als platte tekst, dus zonder stuurtekens.
 • Foto’s met een klein aantal pixels.
 • Herkenbare personen op een foto moeten toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Voorwaarden:

 • Rechten Webredactie: zie de disclaimer in voetregel op websitesite.
 • Gebruik Nederlands als taal (uitzondering algemeen gangbare begrippen zoals: e-mail, website, etc.).
 • Geen ongepast taalgebruik.
 • Informatie is niet in strijd met privacyverklaring (zie voetregel op de website).
 • Reacties op inhoud website lopen via het Contactformulier op de website.
 • Geen reacties mogelijk op een informatieve mededelingen (‘de vergadering vindt plaats …’).
 • Geen vermelding e-mailadres van opsteller op website, tenzij die er bewust voor kiest om een e-mailadres te vermelden.
 • De afzender moet een e-mailadres vermelden om een reactie te kunnen zenden.
 • De Webredactie zendt mail door naar de persoon die het onderwerp behandelt met vermelding van het e-mailadres van de opsteller zodat rechtstreeks contact kan worden gelegd.

Indien de behandelaar niet (tijdig) reageert, kan dit worden gemeld via onderstaande balk.

Voor een reactie klik hier.