Opschoondag 23 maart 2019

Zaterdag 23 maart 2019 was het Landelijke Opschoondag. Claudia van den Elsen, wijkbewoonster Dieren-West was zeer begaan met dit initiatief en heeft andere wijkbewoners uitgenodigd om gezamenlijk Dieren-West in te gaan om het zwerfafval op te ruimen.
Er was veel animo in de wijk. Ruim 40 vrijwilligers melden zich om 9.30 uur aan bij Polysport aan de Admiraal Helfrichlaan te Dieren. Onder het genot van een kop koffie of thee kreeg men uitleg over de werkzaamheden en werden prikstokken en plasticzakken uitgedeeld die de gemeente Rheden ter beschikking had gesteld.

In groepjes vertrokken de vrijwilligers om het zwerfafval in Dieren-West te verzamelen. Vele zakken met sigarettenpeuken, blikjes, lege bier- en wijnflessen, papier, resten van vuurwerk, plastic en nog veel meer werden gevuld. Rond 11.30 uur werd een einde gemaakt aan de zoektocht naar zwerfvuil. 
Trots werd er geposeerd bij de vele zakken vuil, voor een groepsfoto. Er waren gedurende de ochtend ook al veel zakken vuil in de wijk opgehaald door de gemeente Rheden. Iedereen kon daarna nog even bijpraten onder het genot van een kopje koffie.

Initiatiefneemster Claudia van den Elsen was blij verrast met de grote opkomst en is van plan in 2020 opnieuw een Opschoondag in Dieren-West te organiseren. Helaas kon de Landelijke Opschoondag die altijd op de 3de zaterdag in maart wordt gehouden in verband met de Covid-19-crisis niet doorgegaan.

Voor een reactie klik hier.