Laatste wijkmatinee

Ondanks de gezellige ontmoetingsruimte met life muziek, is de belangstelling vanuit de ruim 4.000 inwoners uit Dieren-West voor een muziek matinee beperkt. De Initiatiefgroep heeft daarom besloten met dit initiatief te stoppen en beraad zich op welke wijze een vervolg kan worden gegeven aan het realiseren van gezellige ontmoetingsmomenten voor buurtbewoners


Klik hier om alle artikelen te bekijken.