Welkom


De Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. is opgericht voor en door bewoners uit Dieren-West met als doel het bevorderen en in stand houden van een sociale, veilige en prettige woonwijk.
Initiatieven bij elkaar brengen: samen aan de slag.
Via deze website kunnen we met elkaar in contact komen.
Wie sluit aan?

Bericht van Tennis Vereniging Dieren (TV Dieren).

Eind september heeft 80% van de aanwezige leden van TV Dieren op de Algemene Ledenvergadering (ALV) gestemd voor het plan van de groep ‘verontruste leden’. Deze verontruste leden hebben overeenstemming bereikt over de samenwerking met Polysport. Tevens hebben de leden ingestemd met de benoeming van een interim-bestuur dat de taken overneemt van het oude bestuur. Dit betekent een nieuwe start voor deze vereniging, met eigen regie over de ledenadministratie, de contributie en de banen. Een mooi resultaat en een goede start voor een nieuwe fase van TV Dieren! Zie hiernaast!

Logo Energieloket Midden Gelderland

GelukkigDe woonwensenscan is weer beschikbaar voor inwoners van de gemeente Rheden.

U kunt u hiervoor inschrijven op de site van het ELMG. Een wooncoach loopt met u door uw huis om na te gaan welke inzet nodig is om uw huis veiliger, comfortabeler, duurzamer en gezonder te krijgen en niet te vergeten…hoe u energie kunt besparen! Zie voor het volledige bericht hiernaast.

ISDE subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie tot en met 2025 verlengt; Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025. Zie het volledige bericht hiernaast.

Helaas zitten wij volop in de bizarre periode waarin het Covid-19 virus om zich heen slaat. Inmiddels zijn zoveel mogelijk activiteiten stilgelegd in ons land. Natuurlijk ook in onze wijk en dat betekent dat er in Dieren-West de komende tijd waarschijnlijk weinig nieuws te melden valt.