Laatste afgelopen Evenementen

Algemene LedenVergadering

Ontmoetingskerk Admiraal Helfrichlaan 54, Dieren

Algemene LedenVergadering Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. Deze vergadering is toegankelijk voor meerderjarige bewoners van de wijk Dieren-West die zich via de website hebben aangemeld als lid.

Wijkavond energietransitie

Ontmoetingskerk Admiraal Helfrichlaan 54, Dieren

De gemeente Rheden zal in samenwerking met de werkgroep Duurzaam Dieren-West de plannen toelichten voor “Dieren-West op weg naar een CO2 neutrale wijk in de toekomst”.