Samen doen

Op deze pagina vind je activiteiten die we samen met de gemeente hebben georganiseerd, maar ook andere samenwerkingsbezigheden in het kader van de energietransitie, of wijkbezigheden georganiseerd door de Wijkvereniging vinden hier een plaats.

We houden het graag lokaal in onze wijk met deze duurzame huizenroute en daarvoor kun je je nog steeds aanmelden!

Doe mee met de Duurzame Huizenroute en inspireer je mede wijkbewoners! Lees meer.

Inmiddels heeft wethouder Hofman al enkele vogelhuisjes uitgedeeld als waardering voor de deelname aan deze duurzame huizenroute, zie Link van de gemeente Rheden hierover!

Vrijdagmiddag 30 juni werd door velen de door de gemeente Rheden georganiseerde Energiemarkt bezocht. WDDW en de wijkvereniging D-W waren er ook. In het WUP staat de route naar aardgasvrij beschreven voor onze wijk. Het WUP doornemen? Lees hier

Voor een reactie klik hier.