Groen en Biodiversiteit

Operatie Steenbreek 2024 in Dieren West: inschrijving is inmiddels gesloten

Woon je in Dieren West en wil je een klimaat- en natuurvriendelijke tuin? Doe dan mee met Operatie Steenbreek! Wijkbewoner Marc van der Burght coördineert ook dit jaar weer deze actie in de wijk met hulp van de gemeente Rheden en andere wijkbewoners.
Deelnemende bewoners voeren zelf de werkzaamheden uit en worden daarbij geholpen met advies aan huis en tips en inspiratie van andere deelnemers. De gemeente zorgt voor afvoer van tegels en geel zand, aanvoer van tuinaarde en putten drains om regenwater te infiltreren. Om de biodiversiteit te vergroten worden inheemse bij-vriendelijke plantjes en nestkasten voor vogels en vleermuizen verstrekt. En er wordt korting gegeven op groene daken.

Ook benieuwd naar een terugblik op Operatie Steenbreek 2023 en het ontstaan in Dieren-West? Lees meer in het verslag.

Inventarisatie nestplaatsen in gebouwen

Om rekening te houden met de biodiversiteit en soorten die in gebouwen leven, is het noodzakelijk dat er een gerichte inventarisatie plaatsvindt naar verblijfplaatsen en nestplaatsen in de wijk. Deze inventarisatie wordt dit seizoen (april t/m september 2023) uitgevoerd naar gebouwbewonende soorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

De bezoeken vinden zowel overdag (huismus) als in de avond en nachtelijke uren plaats (vleermuizen). Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van het ecologisch adviesbureau Looplan uit de Steeg. Zij lopen of fietsen dan door de wijk en noteren waarnemingen van mussen, zwaluwen en voeren onderzoek uit met zogenaamde “batdetectors” naar vleermuizen. Meer informatie of vragen kun je stellen aan:
 k.wopereis@rheden.nl (beleidsadviseur Biodiversiteit).
Meer informatie is te vinden in de nota Biodiversiteitsplan van de gemeente Rheden.

Flora en fauna in Dieren-West
De flora en fauna komt mogelijk door isolatiemaatregelen onder druk te staan. Met de zoektocht naar een goede WUP (WijkUitvoeringsPlan) moeten we rekening houden met de biodiversiteit. Lees meer


Iris, pioenroos en grote pimpernel…mooi

Graag veel groen om ons heen, een prachtige bijdrage aan duurzaamheid!

Veel mensen kiezen voor een onderhoudsvrije tuin. De redenen hiervoor kunnen van verschillende aard zijn. Het kan zijn dat werk en gezin erg veel tijd vergen en men tuinonderhoud dan liever uit de weg gaat, dat de leeftijd meespeelt in het onderhouden van een tuin, dat men het idee heeft dat je veel verstand van beplanting moet hebben, dat het duur is etc.etc. Stuk voor stuk allemaal begrijpelijke redenen om te kiezen voor meer tegels en grind, kortom: een grijze tuin.

Geen grote tuin?
Zet potten neer!

Dat is jammer en in deze tijd waarin de klimaatverandering helder wordt ook geen duurzame keuze meer. 

Warmte: Zo was er de warmte in de zomer van 2019 en de hitte in augustus dit jaar. Het zal niet de laatste warme zomer, of laatste hittegolf zijn geweest… Warmte blijft veel langer hangen wanneer u een grijze tuin heeft. De temperatuur loopt veel sneller op omdat tegels en stenen die warmte veel meer absorberen dan planten, struiken en bomen. Het groen heeft een verkoelende werking op warme zomerdagen door de verdamping via de bladeren en er is veel meer natuurlijke schaduw. Wist u dat tijdens warme zomerdagen het in de schaduw onder een boom soms wel 10-15 graden koeler kan zijn?

Water: Heeft u ook al gemerkt dat tijdens forse regenbuien het water niet goed wegloopt? Wanneer u veel tegels in uw tuin heeft, soms zelfs nog in beton gelegd, dan kan het water gewoon niet weg en stroomt het riool in. Er zijn al voorbeelden van enorme wateroverlast doordat de riolen het niet aankunnen. Hoe fijn is het niet als het water gewoon weg kan zakken in de grond? Groen vaart daar wel bij!

Koolstof: In de New York Times werd een wetenschappelijk rapport aangehaald waaruit bleek dat de aarde in je tuin een grote hoeveelheid koolstof kan opslaan waarmee jouw tuin een fantastische aanwinst kan zijn in de strijd tegen de klimaatverandering.

Verlies van natuur: Doordat er voor insecten en vogels niet veel meer te vinden is in een grijze tuin trekken ze weg wat een gemis aan biodiversiteit gaat opleveren. Met wat meer groen in uw tuin biedt u bijvoorbeeld vogels voedsel en beschutting, een plaatsje om te nestelen. Planten en bloemen trekken insecten aan, dit helpt het voortbestaan van bijen en vlinders. Maar ook kikkers, padden, egels scharrelen graag rond in een groene tuin en zijn van belang voor een evenwichtig ecosyteem zowel voor je tuin als voor je omgeving. Met een groene tuin lever je een belangrijke bijdrage aan het behoud van natuur.

Zeeuws knoopje

Daarnaast biedt een tuin privacy, werkt geluiddempend, geeft ontspanning, biedt een zeer verantwoorde work-out, verhoogt de concentratie wanneer je vanuit je werkplek naar groen kunt kijken, vermindert stress….het is echt waar:

Groen maakt gelukkig!

Ziet u tegen het vergroenen op? Neem eens een kijkje bij de Stichting Steenbreek. Een initiatief waar onze groene gemeente ook aan deelneemt. Wie weet vat u de moed op om uw tuin groener te maken.

Belangrijk GROEN nieuws…

Klik op de afbeelding!

Let op! zie de pagina Welkom! Zie ook de pagina Duurzaam nieuws:

Dit voorjaar Operatie Steenbreek in Dieren West
Woon je in Dieren West en wil je een klimaat- en natuurvriendelijke tuin?

Wat zou dit nou toch zijn?

Wilt u reageren, eigen ervaringen delen, foto’s van uw mooie groene tuin aanbieden…graag! 

Voor een reactie klik hier.