Klankbordgroep Solarparking ‘Het Nieuwland’

De wijkvereniging Dieren-West onderzoekt in samenwerking met de gemeente Rheden de mogelijkheid voor het inrichten van een solarparking op het parkeerterrein bij sportpark Het Nieuwland. Het hoe, wat en waarom wordt hier uitgelegd.

Van belang bij die ontwikkeling is dat bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling en inrichting van deze parking. Daarom is een klankbordgroep ingesteld. Die kwam op 4 maart 2024 voor het eerst bijeen.

Doel van deze avond was het bieden van inzicht in de stand van zaken en het verzamelen van ideeën en wensen waarmee bij de invulling van dit project rekening kan worden gehouden.

De avond leidde tot een groot aantal enthousiaste reacties met de volgende vragen en ideeën. Die tref je hier aan.

Deze bijdragen worden betrokken bij de uitwerking van het project.

De realisatie van het project draagt bij aan de energietransitie, maar kent nog de nodige vraagstukken. Daarom is het van belang dat de bewoners hun visie geven. Dat kan via duurzaam@dieren-west.nl.

Voor een reactie klik hier.