Buurtinitiatief Overlast Adm.Helfrichlaan

In 2015 heeft de buurt een initiatief ingediend bij de gemeente omdat er veel overlast was van hard rijdende auto’s op de Admiraal Helfrichlaan en problemen op het parkeerterrein aan het eind van deze laan. Meer dan 130 mensen onderschreven het buurtinitiatief dat er iets moest veranderen

De buurt heeft samen met de gemeente gekeken naar oplossingen. Het parkeerterrein aan het eind van de Admiraal Helfrichlaan is opnieuw ingericht. De rijbaan van de Admiraal Helfrichlaan is versmald en er zijn snelheidsremmende maatregelen getroffen. Het is nu duidelijk dat deze straat als 30km-zone is aangemerkt. Bewoners en bedrijven hebben het in totaal 1.600 m2 extra groen geadopteerd.

Het bankje staat!

Een buurtinitiatief, ingegeven door overlast, heeft uiteindelijk gezorgd voor een mooie samenwerking tussen omwonenden, bedrijven en gemeente met als resultaat een opgeknapt parkeerterrein en minder overlast. De gemeente Rheden heeft een milieuvriendelijk bankje aangeboden als dank voor plezierige samenwerking. Op 22 maart 2019 hebben bewoners samen met wethouder Dorus Klomberg de bank geplaatst.
Het bank is geleverd door Groundlevel uit Spankeren en is 100% recyclebaar.

Voor een reactie klik hier.