Inhoudsopgave en links mbt duurzame onderwerpen

Het blijkt ingewikkeld te zijn om op onderwerp de juiste informatie te vinden. We hopen dat we met deze inhoudsopgave je gericht op weg kunnen helpen naar de informatie die jij zoekt.

Deze pagina is nog niet volledig en zal met regelmaat worden aangepast.

Onderwerp Isoleren: Op deze pagina vind je links naar andere plaatsen op de website waar isoleren aanbod komt.

Energie in de wijk

Allereerst het startdocument van WDDW, een visie op isoleren:

Isoleren zonder zorgen: Samenvatting.

De Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) wil op wijkniveau in 2020 een isolatieplan voor de wijk voorbereiden, waarmee bewoners een praktische handreiking krijgen voor het opstellen van een isolatieplan voor hun woning. Deze notitie is de eerste stap om de weg begaanbaar te maken. Het eerste station is de gemeente Rheden, deze vervult een voor- waardelijke rol.

Het plan heeft als titel gekregen ‘Isoleren zonder zorgen’, omdat het beeld heerst dat veel bewoners nog terughoudend zijn om actief mee te doen met de aankomende energietransi- tie.

De energietransitie is complex. De WDDW is van mening dat de inwoners van Dieren West niet alleen handreikingen moeten worden geboden, maar ook een leidend pad. In alle is de logische eerste stap van de Trias Energetica, het besparen van energie.
Met dit project is de wijk voorbereid om de volgende stap te zetten, het omzetten van fos- siel naar duurzaam verwarmen van de woningen. Een goed voorbereide wijk maakt het ne- men van vervolgstappen gemakkelijker.

Het ‘Isoleren zonder zorgen’ impliceert een aantal typische kenmerken. De belangrijkste is een handreiking om op basis van verzamelde informatie over het woningtype te kijken naar de mogelijkheden voor een verbeterde energieprestatie voor de eigen woning. Geen vooraf- gaande enquête over eventuele belangstelling. De belangstelling wordt gewekt aan de hand van te presenteren voorkennis over het type woning.

Een tweede belangrijk aspect is dat een kleine groep gemotiveerde wijkbewoners worden voorbereid om met belangstellende wijkbewoners een isolatieplan voor de eigen woning op te stellen. Professionals draaien als adviseur mee op de achtergrond.

Bewoners krijgen de mogelijkheid om het isolatieplan te financieren met een gemeentelijk beschikbaar gesteld revolverend fonds, op maat te ontwerpen en aan te bieden in de vorm van een lening.

De uitvoering van alle plannenfasen wordt gemanaged met een projectondersteuner. Geke- ken wordt naar inkoopvoordelen door de schaalgrootte te benutten. De voortgang en de kwaliteit wordt bewaakt door een wijkprojectteam ‘Isoleren zonder zorgen’.

De doorloop van het project is naar schatting een jaar. Er wordt daarna mogelijkheden ge- boden aan wijkbewoners om alsnog in te steken.

De projectkosten worden geraamd op een kleine € 35.000, -. Met steun van de gemeente zal naar bekostiging moeten worden gezocht. Daarvoor zal deze notitie tevens dienen als onder- legger.

Overleg met de woningcorporatie is nodig om zo mogelijk aansluiting te krijgen met hun verduurzamingsplan. Lees meer: Isoleren zonder zorgen

Vanaf dit punt volgen links naar onderwerpen die horen bij Isoleren:

2. Onderwerp Warmtepompen

Op 27 september 2023 heeft WDDW een wijkavond verzorgd over warmtepompen. Het onderwerp ‘warmtepompen’ is behoorlijk ingewikkeld. Elke privé situatie is anders, door het type huis, het bouwjaar, de gezinssamenstelling, de financiële mogelijkheden etc., dus een eenduidig advies is niet te geven. Daarnaast zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen over warmtepompen te melden en waar dat relevant is zullen we je daarvan altijd op de hoogte houden.

3. Zonnepanelen

De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2025 komt er niet. De Eerste Kamer heeft het plan van klimaatminister Jetten weggestemd. Wie zonnepanelen heeft of er laat plaatsen, kan dus erg voordelig stroom blijven terugleveren aan het net. Met een nog kortere terugverdientijd tot gevolg!

4. Waterzijdig inregelen

Voor een reactie klik hier.