NIEUWS

NIEUWS – wat is dat?

NIEUWS is een mail aan wijkbewoners (abonnees) die wordt toegezonden wanneer er nieuws te melden is over de wijk.

Hoe kun je NIEUWS melden?

NIEUWS kan via het Contactformulier worden aangeleverd door iedereen die de bewoners van Dieren-West wil wijzen op ontwikkelingen/aandachtspunten die voor onze woonomgeving van belang zijn. Ook organisaties die een rol spelen in onze wijk kunnen informatie aanleveren.

De spelregels voor het aanleveren van NIEUWS staan onder het kopje Informatie aanleveren.

Verder kan de webredactie via deze nieuwsbrief informatie verspreiden die wordt ontleend aan andere media.

Frequentie verschijning

NIEUWS verschijnt op onregelmatige tijdstippen in de vorm van een e-mail. De frequentie is afhankelijk van het nieuwsaanbod.

Inhoud NIEUWS

De mail bevat de kop van het bericht en een link naar de uitgewerkte informatie op de website Dieren-West.nl

Abonneren

NIEUWS wordt gezonden aan iedereen die belangstelling heeft voor ontwikkelingen in Dieren-West. Het gratis abonnement kan worden aangevraagd door het invullen van naam en e-mailadres rechts onderaan de pagina. De inschrijving wordt bevestigd via een e-mail.

Voor een reactie klik hier.