Solarparking ‘Het Nieuwland’

De toekomst van energie voor de wijk
Elektriciteit is in de toekomst de beste oplossing voor de energiebehoefte in onze wijk. Dit valt te lezen in het Wijkuitvoeringsplan Dieren-West (WUP). Dit betekent voor ons het verminderen van de behoefte aan warmte binnen onze woningen en de inzet van (hybride) warmtepompen. Met warmtepompen wordt weliswaar flink aardgas bespaard, maar ze vragen ook meer elektriciteit. En meer elektrische auto’s betekent ook nog meer stroomgebruik.

Een parkeerplaats die stroom gaat leveren? 
De wijkvereniging is daarom op zoek gegaan naar plekken in de wijk die in aanmerking komen voor het opwekken van elektriciteit. Liefst op een duurzame en prijsvriendelijke manier. De parkeerplaats aan het eind van de Admiraal Helfrichlaan is daarvoor mogelijk geschikt. Dit terrein is eigendom van de gemeente en die toonde zich bereid om mee te werken aan ons project Solarparking ‘Het Nieuwland’. Dat zou betekenen dat de parkeerplaats daken krijgt met daarop zonnepanelen.  

  

De gevolgen van de recente economische ontwikkelingen
In 2021 had de wijkvereniging Dieren-West al een quick-scan laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de grootte en de ligging van de parkeerplaats kansen bieden voor een verantwoord bedrijfsplan. Door de coronaperiode – met haar economische gevolgen voor grondstoffen en energie – kwam het project echter stil te liggen. De stijging van de investeringskosten, maar vooral de dreigende overbelasting van het elektriciteitsnet (de zogenaamde netcongestie) heeft het plan in de lade doen belanden.

De uitdagende rol voor lokaal initiatief 
Opmerkelijk is, dat ondanks alles het juist lokale initiatiefnemers zijn die het er niet bij laten zitten. Een voorbeeld voor ons is Loenen, waar met inzet van enkele innovaties, netcongestie niet langer de stagnerende factor is.  Van gemeenten wordt op dit moment een actieve opstelling verwacht om samen met netbeheerders over oplossingen te spreken. Voor onze gemeente vormt de dreigende overbelasting van het net eveneens een opdracht.

Van bedreiging naar kans
Alleen een dak van zonnepanelen biedt geen mogelijkheden voor de wijk. Het vergroot de netcongestie. Mogelijk wel interessant zijn bijvoorbeeld toevoegingen van laadstations en buurtopslag (batterijen al of niet in combinatie met inzet van waterstof voor energieopslag).

Daarnaast wordt ook veel verwacht van de inzet van slimme software waarmee betere afstemming plaatsvindt tussen de lokale vraag, het aanbod en de opslag.
De wijkvereniging Dieren-West gaat voor de kansen die innovaties kunnen bieden. Onze gemeente doet mee en faciliteert het haalbaarheidsonderzoek. Deze ondersteuning past bij de uitwerking van het wijkuitvoeringsplan Dieren-West. 

Er zijn ook andere kansen die de ontwikkeling van de parkeerplaats gaat bieden.  
– de aanpak van het (hardnekkige) probleem van de openbare orde op en rond het terrein
– de verbetering van de biodiversiteit op en rond “Het Nieuwland”. Hiervoor is al een betekenisvolle oriëntatie opgesteld.
De komende maanden gaan we op ontdekkingstocht.

Samenwerking met de gemeente Rheden
De wijkvereniging Dieren-West heeft eind 2023 een overeenkomst gesloten met de gemeente Rheden en Rijn En IJssel Energiecoöperatie (REIJE) om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en de basis voor een bedrijfsplan op te stellen. Een commissie met een aantal betrokken wijkbewoners zal dit project besturen. Voor de uitvoering is een ervaren projectleider aangetrokken.  
Wij hopen in juli 2024 te komen met het rapport over de haalbaarheid van een Solarparking in de wijk Dieren-West.

Het vervolg 
De voortgang van dit project is hier te volgen. De komende maanden gaan we eveneens informatie geven over de mogelijkheden voor inwoners, bedrijven en verenigingen om mee te doen. Maar we zullen eerst goed uitzoeken welke voorzieningen haalbaar zijn voor een verantwoorde opwek van stroom op de parkeerplaats.We houden u op de hoogte!

 

Voor een reactie klik hier.