Goede Buur

De Goede Buur is een huis-aan-huis bezorgd blad met informatie over activiteiten in Dieren-West. De verschijning van de Goede Buur wordt beïnvloed door de actualiteit. Er is dus geen sprake van een vooraf bepaalde verschijningsdatum. De Goede Buur is een uitgave van de wijkvereniging Dieren-West.

Laatste uitgave:

Voor een reactie klik hier.