Incluzio Rheden

Een samenleving waarin iedereen meetelt
Dat is waar Incluzio aan meebouwt. Samen met inwoners en partners maken we van elk dorp een nog sterker dorp. Centraal in onze visie staan vier pijlers: zelfregie, minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken. We herkennen de kracht van inwoners. We stimuleren hen om hun talenten verder te ontwikkelen. Onze aanpak is vraaggericht, innovatief en laagdrempelig voor elke inwoner.

Samen sterk
Naast het sociaal werk nemen we de basisbegeleiding van kwetsbare inwoners op ons; zowel individueel als in groepsverband. Er liggen grote kansen om de talloze bewonersinitiatieven, verenigingen en dorps- en buurthuizen in te zetten voor kwetsbare inwoners. Samen met hen gaan we de sociale basis in Rheden versterken.

Online ouderavonden

Ouders en Zo

Voor een reactie klik hier.