Incluzio Rheden

Een samenleving waarin iedereen meetelt. Dat is waar Incluzio aan meebouwt. Samen met inwoners en partners maken we van elk dorp een nog sterker dorp. Centraal in onze visie staan vier pijlers: zelfregie, minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken. We herkennen de kracht van inwoners. We stimuleren hen om hun talenten verder te ontwikkelen. Onze aanpak is vraaggericht, innovatief en laagdrempelig voor elke inwoner.
Samen sterk: Naast het sociaal werk nemen we de basisbegeleiding van kwetsbare inwoners op ons; zowel individueel als in groepsverband. Er liggen grote kansen om de talloze bewonersinitiatieven, verenigingen en dorps- en buurthuizen in te zetten voor kwetsbare inwoners. Samen met hen gaan we de sociale basis in Rheden versterken.

Waar zijn we mee bezig?


Inloopspreekuur politie, handhaving, Vivare en Incluzio Rheden in Dieren

Vanaf 10 januari 2023 kunnen inwoners van Dieren tweewekelijks terecht bij een inloopspreekuur waarbij ze iemand van de politie, handhaving, Vivare of Incluzio Rheden kunnen spreken.
Alle vier de partijen zijn aanwezig bij het 2-wekelijkse inloopspreekuur op dinsdagochtend (in de even weken). Je bent welkom voor een gesprek met de toezichthouder, de woonconsulent van Vivare, de wijkagent of bij de dorpscoach van Incluzio Rheden voor een vraag over zorg of ondersteuning. Indien mogelijk wordt een vraag direct (gezamenlijk) opgepakt.


Op dinsdag 10 januari 2023 start het tweewekelijks inloopuur (in de even weken) in Pand 31 aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 31. Het inloopuur is van 10.00 tot 11.00 uur.

Voor inwoners van Dieren wanneer:

  • Ze hulp nodig hebben of graag iemand anders willen helpen.
  • Ze een goed idee hebben voor hun straat of wijk.
  • Ze zich zorgen maken over de leefbaarheid in straat of wijk.
  • Ze illegale activiteiten vermoeden of zien in hun omgeving.
  • Er sprake is van overlast.
  • Ze vrijwilliger willen worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirjam Cuijpers, dorpscoach bij Incluzio Rheden: 026 -303 63 04 of Mirjam.Cuijpers@incluzio.nl

oOOo

Voor een reactie klik hier.