Incluzio Rheden

Een samenleving waarin iedereen meetelt. Dat is waar Incluzio aan meebouwt. Samen met inwoners en partners maken we van elk dorp een nog sterker dorp. Centraal in onze visie staan vier pijlers: zelfregie, minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken. We herkennen de kracht van inwoners. We stimuleren hen om hun talenten verder te ontwikkelen. Onze aanpak is vraaggericht, innovatief en laagdrempelig voor elke inwoner.
Samen sterk: Naast het sociaal werk nemen we de basisbegeleiding van kwetsbare inwoners op ons; zowel individueel als in groepsverband. Er liggen grote kansen om de talloze bewonersinitiatieven, verenigingen en dorps- en buurthuizen in te zetten voor kwetsbare inwoners. Samen met hen gaan we de sociale basis in Rheden versterken.

Waar zijn we mee bezig?


Tweewekelijks inloopspreekuur politie, handhaving, Vivare en Incluzio Rheden in de Oase, Ericaplein Dieren.
In alle even weken op dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur.

Met ingang van 16 april 2024 is ons gezamenlijke inloopspreekuur van de politie, handhaving en Vivare in Dieren op een andere locatie. We verhuizen van Pand 31 aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 31 naar De Oase aan het Ericaplein in Dieren. Om de week in de even weken kunnen inwoners van Dieren, Spankeren en Laag-Soeren daar op dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur binnenlopen met vragen, goede ideeën of klachten.

Er is gekozen voor een andere locatie want het huidige Pand31 is toch wat klein, ligt minder centraal en biedt minder privacy als er behoefte is aan een een-op-een gesprek. De samenwerkende partijen zijn blij met de nieuwe locatie en hopen dat inwoners de weg naar hen weten te vinden.

Waarvoor kun je bij dit inloopspreekuur terecht?

• Je hulp nodig hebt of graag iemand anders wilt helpen
• Je een goed idee hebt voor jouw straat of wijk
• Je je zorgen maakt over de leefbaarheid in jouw straat of wijk
• Je duistere praktijken vermoedt in jouw omgeving
• Er sprake is van overlast
• Je vrijwilliger wilt worden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirjam Cuijpers, dorpscoach bij Incluzio Rheden: 026 -303 63 04 of Mirjam.Cuijpers@incluzio.nl

oOOo

Voor een reactie klik hier.