Gangmaker Lief & Leedstraat

Dieren-West: de wijk waarin wij leven!

In Dieren-West zijn gangmakers Lief & Leedstraat actief. Voorheen Straatcontactpersonen.
Een gangmaker Lief & Leedstraat (GL&L) is een buurtbewoner die graag iets voor de buren en de straat wil betekenen.
Wij wonen niet alleen in deze wijk, maar met heel veel buren. Sommige buren kunnen soms een beetje aandacht of ondersteuning gebruiken. Als buurt kun je een helpende hand bieden aan elkaar: Buren voor Buren. 

Januari 2024; Introductie Lief en Leedstraten in de Gemeente Rheden


Het nieuwe jaar is ingeluid met meerdere Lief & Leedstraten in de gemeente Rheden en ook in Dieren-West. In deze straten steken buren elkaar een hart onder de riem bij leuke en minder fijne levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld als iemand veel alleen is, net uit het ziekenhuis komt of een naaste heeft verloren. Zo kijken buren naar elkaar om. Ze zijn er ook voor elkaar op vrolijke momenten zoals bij de geboorte van een baby, een nieuwe baan of het behalen van een diploma.
Het idee achter de Lief & Leedstraten is dat wijkbewoners zich thuis voelen in hun eigen straat. Contact met buren en naar elkaar omzien is daarbij belangrijk. Bij leuke en minder leuke gebeurtenissen staan buren voor elkaar klaar.

De gangmakers hebben een Lief & Leed-potje. In elke Lief & Leedstraat wonen mensen die vrijwillig het aanspreekpunt van hun eigen Lief & Leedstraat zijn, de zogenoemde gangmaker. Zij krijgen een Lief & Leed-potje in beheer met daarin een bedrag van maximaal €150 afhankelijk van het aantal woningen. Hiervan kunnen zij zelf – of een van hun buren – gedurende een jaar een klein presentje kopen. Bijvoorbeeld een bos bloemen, chocoladereep, fruitmand of een ander aardigheidje voor een buur die dat verdient of goed kan gebruiken.
Buren krijgen zo meer oog voor elkaar en helpen sneller een handje. De drempel die er kan zijn om hulp te vragen of aan te bieden wordt daarmee lager, denk aan een boodschap doen voor een buur, iemand begeleiden naar het ziekenhuis of iets extra’s koken. Kortom: een Lief & Leedstraat zorgt dat buren zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelen.

Wil je ook starten met een Lief & Leedstraat?
Er kunnen in 2024 maximaal 20 straten in onze hele gemeente deelnemen. Voor Dieren-West zijn dit 4 straten. Inmiddels hebben zich al vier gangmakers aangemeld. Heb je vragen over het Lief & Leedstraten? Bel of mail dan met Mirjam Cuijpers, Dorpscoach volwassen Dieren bij Incluzio Rheden: mirjam.cuijpers@incluzio.nl of 06-57234932.

Het idee van Lief & Leedstraten komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Inmiddels wordt het landelijk door meerdere gemeenten omarmd, zo nu ook in onze gemeente. Hier is de Lief & Leedstraat een initiatief van Incluzio Rheden en bewonersgroepen Burennetwerk Velp-Zuid, Rhedens Dorpsbelang en Dieren-West. Dit wordt ondersteund door Vivare en gemeente Rheden.

Juni 2023; een nieuw proefproject gaat van start.
Helaas melden zich geen nieuwe wijkbewoners die zich als contactpersoon voor de straat in willen zetten. Het doel is dat bewoners meer naar elkaar om kijken. Hoe kan dit worden gerealiseerd; bijvoorbeeld door een bezoek aan iemand die eenzaam is, net uit het ziekenhuis komt of een naaste heeft verloren. Maar ook door nieuwe bewoners welkom te heten door een bloemetje/kaart, door het bezorgen van een kaartje bij een geboorte, of doen een boodschap voor iemand als het even niet lukt. Zo dragen buren bij aan het voorkomen van eenzaamheid en houden ze een oogje op elkaar. 

In overleg met Incluzio heeft de wijkvereniging Dieren-West besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor een proefproject Goede Buren Dieren-West. Incluzio is kwartiermaker. In een deel van de Sem Dresdenlaan/Willem Landrélaan gaat het proefproject van start. Gelukkig heeft zich een Goede Buur Gangmaker aangemeld die voortvarend te werk gaat. Zij coördineert activiteiten en beheert de kas.

Vrijdag 23 juni was de eerste bijeenkomst en de opkomst was groot en iedereen had veel te vertellen. Het was in ieder geval heel gezellig.  Ook worden er al activiteiten gepland voor de Burendag op 22 september a.s. Het enthousiasme is er. Hopelijk zal de saamhorigheid zorgen voor een plezierig en veilig gevoel in de buurt.  


De GBG hoeft niet zelf alle hulp te verlenen, maar is een verwijs-/coördinatiepunt ! Vaak lost overleg met de naaste buren veel op. Verder kan de GBG attenderen op mogelijkheden voor hulp door anderen: bijvoorbeeld het laten bezorgen van boodschappen, maaltijden, etc. maar soms ook verwijzen naar professionele hulp.

Een helpende hand
    • voor informatie over praktische ondersteuningsmogelijkheden zoals boodschappen doen, vuilnis buiten zetten, etc.
    • Het zijn kortdurende hulpvragen. Voor structurele, langdurige hulp kan een beroep worden gedaan op allerlei instanties.
    • suggesties voor of vragen over de buurt bijvoorbeeld groen in de buurt, buurtontmoetingen, buurtactiviteiten, BBQ, etc.

Om wat voor elkaar te kunnen betekenen moet je elkaar leren kennen. Maak eens een praatje met een buurtbewoner en als het klikt, drink eens een kopje koffie samen. Dit soort contacten leiden vaak tot een gezamenlijke activiteit in (een deel van de) straat, laan, hofje of plein. Dit zorgt dan vaak weer voor een socialere, prettigere en veiligere leefomgeving.

Daarnaast heeft de GBG oog voor waar in de buurt een helpende hand nodig is en neemt stappen om te kijken hoe dit ingevuld kan worden.

Vanuit de wijkvereniging Dieren-West wordt een tot twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle Goede Buur Gangmakers waar informatie, ideeën en ervaringen onderling kunnen worden uitgewisseld.

In de volgende straten, lanen, hofjes en pleinen is een GBC actief:
Asserlaan, Bernard Zweerslaan, Domeinlaan 14A-46 , Einthovenlaan, Köllinglaan, Krusemanstraat, Peter van Anrooylaan, Rijnenberghof,  Schotsmanlaan, Sem Dresdenlaan/Willem Landrélaanen, Surinkhof en Talmastraat.

Maar ….. zoals uit het lijstje blijkt, heeft Dieren-West nog veel lege plekken waar een GBG aan de slag kan. Indien deze rol je aanspreekt, meld je dan aan via het contactformulier!

Heb jij zelf behoefte hebt aan een praatje, een beetje hulp of ondersteuning, en heeft jouw straat een GBG neem dan contact op via het contactformulier. De betreffende GBG wordt dan geïnformeerd.

Voor een reactie klik hier.