Herinrichting voormalig Hockeyveld

Mei – September 2021

Door Covid-19 zijn er in de relatie met de gemeente niet veel ontwikkelingen geweest over de herinrichting van de voormalige hockeyvelden. Het initiatief van de Projectgroep Natuurtuin heeft daardoor geen verdere stappen kunnen zetten. De eerdere sporen op het terrein van mogelijke archeologische waarde zijn in opdracht van de gemeente onderzocht en blijken niet van grote betekenis. Het eindrapport hierover wachten we af. De gevonden munitie op het terrein uit WOII is door de EOD onschadelijk gemaakt.

De gemeente heeft aangegeven het bewonersinitiatief om te komen tot een Natuurtuin te waarderen, maar wil onderzoeken of op het bewuste terrein ook woningbouw mogelijk is. Naast een deel woningbouw, waaronder mogelijk Tiny Houses, kan de Natuurtuin mogelijk gerealiseerd worden. Als eerste zal de gemeente onderzoeken wat de kaders voor woningbouw zijn binnen de geldende wet- en regelgeving. Met de Coöperatieve Vereniging Dieren-West en de Projectgroep Natuurtuin is de gemeente een principemedewerking overeen gekomen met als oogmerk integrale betrokkenheid per projectfase bij de herontwikkeling van het terrein. Per projectfase zullen ook de direct omwonenden betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van de mogelijke woningbouw en Natuurtuin. Naar verwachting zijn de kaders in oktober a.s. bekend en zullen deze in een door de gemeente te organiseren informatieavond met de hiervoor genoemde partijen en direct omwonenden besproken worden.

Naar aanleiding van de casus “Herinrichting voormalige hockeyvelden” zijn door de Coöperatieve Vereniging Dieren-West met de dorpswethouder Dorus Klomberg afspraken gemaakt over een aanspreekpunt tussen de gemeente en Dieren-West. Een frequent overleg met o.a. de dorpswethouder over ontwikkelingen, die vanuit de gemeente gegenereerd worden in de openbare ruimte van Dieren-West, worden voortaan tijdig gemeld aan de vereniging. Dit kunnen zijn woningbouwprojecten, renovatie bestrating of herinrichting wegen, aanleg/onderhoud van openbaar groen of kap- en snoeiwerkzaamheden. Door tijdige informatie kan vroegtijdig vanuit de wijk geparticipeerd worden en kunnen initiatieven en ideeën worden aangereikt, die bijdragen aan o.a. de sociale cohesie in de wijk.

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Laatste nieuws. Bookmark de permalink.