Herinrichting voormalig Hockeyveld

Januari 2021

Wethouder Dorus Klomberg heeft onlangs aangegeven dat er op korte termijn een voorstel aan het college van de gemeente Rheden wordt voorgelegd. In dit voorstel wordt het voormalige hockeyterrein voor 1/3 deel bebouwd en voor 2/3 beschikbaar voor de inrichting van een Natuurtuin. Het type, de aantallen, ontsluiting en locatie van de bebouwing wordt in een later stadium door de gemeente uitgewerkt. Bij deze planvorming wordt uitgegaan van een samenwerking tussen gemeente en de bewoners van de nieuwbouw. De werkgroep heeft aangegeven hierbij ook betrokken te willen zijn. 

Voor het beoogde plan van de SolarParking op de parkeerplaats het Nieuwland krijgt de werkgroep DDW de gelegenheid om voor het einde van 2021 te komen met een haalbare businesscase. Mogelijk kunnen naast de parkeerplaats enkele vrije voetbalvelden benut worden als solarveld.

Het initiatief van een wijkbewoner om een deel van het terrein te benutten voor een Natuur Camperplaats is door het college afgewezen.

De werkgroep houdt contact met betrokken wethouders en ambtenaren om het verloop van het proces te volgen. Daarnaast heeft de werkgroep de intentie om zoveel mogelijk de direct omwonenden en bewoners van Dieren-West te informeren en hun belangen en inzichten over te brengen aan de gemeente. 

Een beoogde informatieavond voor de bewoners van Dieren-West wordt door de gemeente georganiseerd, zodra dit mogelijk is.

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Laatste nieuws. Bookmark de permalink.