Wijkavond 29 november!

Voor wat hoort wat!

Het isoleren van een houten vloer en van het dak: 

Kom naar de wijkavond van 29 november

Een aardgasvrije toekomst voor onze wijk? Die komt eraan. Maar die begint wel met eerst isoleren! Lees het Wijkuitvoeringsplan Dieren -West van onze gemeente maar. 

Heel wat wijkbewoners hebben de werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) gevraagd om eens uitgebreid aandacht te besteden aan het isoleren van hun woning. En dan gaat die vraag vaak met name over het isoleren van hun houten vloer en van het dak. Veel van onze huizen in de wijk hebben namelijk houten vloeren en niet of matig geïsoleerde daken. Deze wijkbewoners zullen gebaat zijn bij de belangrijke aandachtspunten die zij te horen krijgen op de wijkavond van 29 november as. Het kan namelijk door ondoordacht te gaan isoleren behoorlijk misgaan met als gevolg het ontstaan van schimmel en houtrot. Daar zijn voorbeelden van in onze wijk! 

De werkgroep heeft voor deze avond Pieter Bas van Duuren uitgenodigd, een erkend deskundige. In februari vorig jaar verzorgde hij al eerder een wijkavond. Pieter Bas zal onder meer het risico op condensatie en vocht uitleggen en wat dat betekent voor het aanbrengen van isolatiematerialen. De wijkavond verschaft ons inzicht en handvatten om een eigen isolatieplan op te stellen, ongeacht wie het plan gaat uitvoeren. De avond zal verder ook gaan over isolatiebedrijven, de aanvraag en beoordeling van offertes en over prijzen en subsidie.  

Wij verwachten dat deze avond u gaat helpen bij het isoleren van uw woning!

De bijeenkomst wordt 29 november gehouden in de Ontmoetingskerk en begint om 20.00 u.          (na de ALV van de wijkvereniging)

(Informatie over het bureau van Pieter Bas van Duuren:: https://www.veranderduurzaam.nl/overons)

Voor een reactie klik hier.