Leden Initiatiefgroep Buren voor Buren

Petra Boender. Mijn hele werkzame leven was ik directiesecretaresse  Zowel in het bedrijfsleven (Gazelle Rijwielfabriek) als in de zorgverlening (Jeugdzorg).Door adequate secretariële en organisatorische ondersteuning zorgde ik op de achtergrond dat directie en commissarissen zo optimaal mogelijk konden functioneren. In 2015 heb ik besloten om meer van mijn vrijheid te gaan genieten. Daarbij hoorde voor mij ook het inzetten van mijn kennis en vaardigheden voor de samenleving. Dicht bij huis resulteerde dit in mijn deelname aan de Initiatiefgroep Dieren-West (met name website en de coöperatieve vereniging D-W)

Wim Burgmeijer.

Bert Mewe – secretaris. Na de sociale academie ben ik jarenlang in de culturele- en zorgsector aan het werk geweest, buurthuiswerk, thuiszorg en huismanschap. Na vervolgens de lerarenopleiding economie heb ik tot mijn pensioen in politiek bestuurlijke functies gewerkt. Nu zet ik mij graag in om in mijn eigen woonomgeving het naar elkaar omzien te bevorderen en om goede voorwaarden voor een comfortabel leven in de wijk  te helpen creëren. De initiatiefgroep en de website van Dieren-west zijn daar goede hulpmiddelen bij.

Gerhard Heerink. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en verschillende management- en bestuursfuncties vervuld in voornamelijk de zorgsector. Nu, na mijn betaalde loopbaan, wil ik mij graag blijven inzetten voor lokale maatschappelijke zaken, met name daar waar burgerorganisatie het verschil maakt. Vanuit die hoedanigheid ben ik lid van de werkgroep Duurzaam Dieren West en lid geworden van deze Initiatiefgroep Buren voor Buren in Dieren West. Ik zet me nog graag een tijd in nauwe samenwerking met andere wijkbewoners in voor beide wijkgroepen, omdat de energievoorziening niet los kan worden gezien van sociaal maatschappelijke thema’s voor de wijk. Ik werk graag mee aan de versterking van onze wijk met o.a. een goede onderlinge betrokkenheid en een prettige en veilige woon- en leefomgeving voor al onze inwoners.  En als het nodig is ben ik bereid op te treden als medevertegenwoordiger naar de gemeente en/of andere instanties.

Frans Reynders.

Henk de Zwart. Ik ben landelijk werkzaam geweest in de controle, het beheer en de beheersing van (grote) ICT-systemen. Dat heb ik gedaan vanuit Dieren, waar ik al bijna 50 jaar woon. Na het afbouwen van mijn werkzaamheden kreeg ik tijd om mij in te zetten voor mijn woonomgeving. In de Initiatiefgroep zijn mijn aandachtpunten met name buurtpreventie, website en coöperatieve vereniging.

Voor een reactie klik hier.