Initiatiefgroep Buren voor Buren

Initiatiefgroep Dieren-West

Doel

De Initiatiefgroep Dieren-West heeft tot doel de sociale samenhang in Dieren-West (het gebied ten westen van de Harderwijkerweg en ten noorden van de spoorlijn) te versterken.

Dat kan door aandacht te schenken aan elkaar en – indien wederzijds gewenst – elkaar een helpende hand toe te steken.

Aanleiding

De  (voorloper van de ) Initiatiefgroep is gestart in het najaar van 2014. Een groep bewoners haakten in op de verschuiving in verantwoordelijkheid van de informele zorg van de overheid naar de burger. En zeker ook op het bevorderen van initiatieven van de buurtbewoners zelf op het brede gebied van wonen, zorg en onderling contact.

Realisatie

Aandacht aan elkaar schenken komt veel beter tot z’n recht als bewoners elkaar beter kennen. Als zij in hun eigen straat, laan of hofje omzien naar hun medebewoners en elkaar zo nodig te hulp schieten, zonder dat het doorschiet in sociale controle, dan verhoogt dat het welbevinden van iedereen.

Uitgangspunt is, dat de bewoners zelf activiteiten ontwikkelen. De Initiatiefgroep ondersteunt hen – met hulp van de gemeente Rheden – daarbij.

Initiatieven

Inmiddels zijn volgende activiteiten ontplooid:

  • organiseren bewonersbijeenkomsten (over onder meer zorg, huisartsenpost, veiligheid en milieutransitie);
  • stimuleren van het houden van ‘Burendag’ in straat, laan of hofje;
  • verduurzamen van de wijk (werkgroep Duurzaam Dieren West);
  • verbeteren verkeers- en woonaangelegenheden (verkeersdrempels, herinrichting parkeerterrein voetbalveld, overlast geluid en hangjongeren, schoonmaakactie, bijenlint, etc.) ;
  • inrichten buurtpreventie via WhatsApp-groepen;
  • organiseren wandellingen (wandelgroep ‘De Veluwe Zwervers’);
  • ondersteunen Straatcontactpersonen (het oog en oor in de straat, laan, hofje; beschikt over adressen voor hulpverlening).

Nieuwe ideeën, initiatieven en Straatcontactpersonen zijn nodig en welkom!

Communicatie en contact

Communicatie loopt via de nieuwsbrief ‘De Goede Buur’. Die verschijnt een paar maal per jaar. Op korte termijn kan dit ook via de website Dieren-West.

Voor informatie en verdere inlichtingen kunt u het beste een mail sturen naar: goedebuurdierenwest@gmail.com

Voor een reactie klik hier.