Het wijkuitvoeringsplan voor Dieren-West wijzigt.

Op 5 maart 2024 zijn in een oriënterende raadsvergadering de ontwikkelingen met betrekking tot de route van de energietransitie in onze gemeente besproken.

De laatste inzichten hebben gevolgen voor het WijkUitvoeringsPlan (WUP) voor Dieren- West. Mark Kooijman, verantwoordelijk ambtenaar, heeft dit in de wijkavond van 17 april jl. toegelicht. De warmtevraag is in de gemeente dermate groot dat die niet alleen met elektriciteit niet kan worden opgevangen. De energietransitie in Dieren-West is met alleen warmtepompen of varianten daarvan dus niet te realiseren.

Voor Dieren-West wordt de mogelijkheid van een warmtenet nu onderzocht. Ook wordt bekeken of warmte kan worden opgewekt in de vorm van gecombineerde zonnepanelen en afgeleiden hiervan (bijv. met PVT-panelen die naast stroom ook warmte produceren). Als wijkvereniging kijken we of hierbij aansluiting kan worden gevonden met de plannen voor de Solarparking Het Nieuwland.

Voor de korte termijn hoeven wij als inwoners nog geen keuze te maken voor een systeem. Niemand hoeft te denken dat recent gemaakte keuzes voor bijvoorbeeld een warmtepomp of aircosysteem geen slimme keuze is geweest. De vrije keuze voor de bewoners blijft. Ingeval er een warmtenet komt voor de wijk zal er ruimte zijn om daar al of niet op aangesloten te worden.

Wat het ook gaat worden, met nadruk is wederom aangegeven dat werken aan verbetering van de woning middels isoleren je altijd helpt soepel met de ontwikkelingen mee te kunnen doen.

De gemeente is met voortvarendheid bezig met steunplannen voor de verbetering van de woning. Bekijk vooral hiervoor de presentatie die Eric de Kruik, programmamanager van de gemeente, ons de vorige wijkavond in februari heeft getoond. Kom in de Energiewinkel met je vragen, wij kunnen mogelijk helpen met de route naar het verkrijgen van het antwoord.

Als WDDW volgen wij de ontwikkelingen op de voet. We hebben in februari en in april jl de gemeente gevraagd ons nader te informeren over de ontwikkelingen op het gemeentehuis. Daar is meteen gehoor aangeven en de beschikbare informatie is op een prettige wijze met ons als inwoners gedeeld.

Deze oriënterende raadsvergadering kan worden teruggekeken op: https://channel.royalcast.com/rheden/#!/gemeenterheden/20240305_2

Voor een reactie klik hier.