Toelichting

Het inrichten van statuten (en het daarmee samenhangende huishoudelijk reglement) is gebonden aan (juridische) regels. Dat maakt het moeilijk om de specifieke, op onze wijk toegesneden situaties weer te geven. Deze toelichting bevat de ideeën die de basis vormen voor de statuten en het huishoudelijk reglement.

Reacties naar aanleiding van deze toelichting kunnen via onderstaande link worden gegeve

Voor een reactie klik hier.