Nieuws van uit de gemeente Rheden

Samen afsteken …….Samen opruimen
Woensdag 3 januari 2024 houdt de gemeente Rheden de jaarlijkse actie ‘Samen afsteken …….Samen opruimen’. Inwoners ruimen dan vuurwerkafval op. Naast een schone en veilige buurt levert deze actie ook weer een waardebon voor iets lekkers bij de bakker op.
Door deze opruimactie is de buurt snel weer schoon. Elke volle vuilniszak met vuurwerkafval is goed voor een waardebon bij de plaatselijke bakker.
De bonnen kunnen tot en met 15 januari 2024 worden ingewisseld voor iets lekkers.In 2023 leverden inwoners bijna 300 volle vuilniszakken in bij een van de inzamelpunten.
Meer informatie over de actie is te vinden op www.rheden.nl/jaarwisseling  en in bijgaande flyer.

oOOo

Keuzehulp voor de best passende zorgverzekering
De nieuwe zorgpremies voor 2024 zijn bekend. Het is voor inwoners belangrijk om ieder jaar na te gaan of een zorgverzekering nog past bij de zorg die iemand nodig heeft. Om hoge zorgkosten te voorkomen en ervoor te zorgen dat inwoners alleen betalen voor zorg die nodig is. Speciaal voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Rheden samen met Gezondverzekerd een keuzehulp gemaakt. Deze helpt inwoners kiezen welke verzekering het best bij hen past.
De gemeente Rheden heeft ook dit jaar weer afspraken met Menzis gemaakt over een betaalbare  collectieve (aanvullende) verzekering met een goede dekking. Menzis geeft korting en de gemeente betaalt mee aan de premie. Deze ‘gemeentepolis’ kan passend zijn voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

Gemeentepolis of ‘normale verzekering’
Maar met de keuzehulp kunnen inwoners de gemeentepolis ook vergelijken met andere, ‘gewone’ zorgverzekeringen. Inwoners geven aan welke zorg zij belangrijk vinden en welke zorg zij volgend jaar verwachten te gebruiken. De keuzehulp laat zien welke verzekering hier het beste bij aansluit. Dat kan dus de gemeentepolis of toch een andere verzekering zijn. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan jaarlijks vanaf half november tot en met 31 december 2023.

De online keuzehulp is te vinden op www.rheden.nl/zorgverzekering.
Menzis is op werkdagen bereikbaar voor vragen over de gemeentepolis op telefoonnummer 088- 222 4080. 
Inwoners met vragen over de gemeentepolis of een andere zorgverzekering kunnen terecht tijdens  de spreekuren in één van de buurthuizen. Het is belangrijk om bankrekeningnummer, zorgverzekeringspasje/polisblad en legitimatiebewijs mee te nemen.
De spreekuren zijn op de volgende locaties en tijdstippen: 
Centrum De Oase – Dieren            Ericaplein 1
Maandag 27 november                  9:30 tot 11:30 uur
Maandag 11 december                   9:30 tot 11:30 uur

oOOo

Meer inwoners van Rheden ontvangen energietoeslag 2023
Meer inwoners van de gemeente Rheden hebben recht op de energietoeslag 2023. Ook inwoners die tot 150 procent van het minimuminkomen verdienen kunnen de toeslag aanvragen. De energietoeslag voor 2023 bedraagt 1.300 euro.
Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Uitwonende studenten die aan de voorwaarden voldoen krijgen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een vergoeding voor energiekosten uitbetaald.

De Eerste Kamer heeft op 3 oktober 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energie­toeslag 2023. Dat betekent dat huishoudens met een laag inkomen ook dit jaar weer recht hebben op een tegemoetkoming in de energiekosten.

De gemeente Rheden heeft de regeling uitgebreid, zodat meer huishoudens recht hebben op een energietoeslag. Een huishouden komt in aanmerking voor de toeslag wanneer er sprake is van een inkomen tot en met 150 procent van de bijstandsnorm. Vorig jaar was de grens tot en met 120 procent van de bijstandsnorm. Met deze verruiming wil de gemeente Rheden nog meer mensen helpen met de hoge energiekosten. 
Huishoudens die (in 2022 of 2023) de energietoeslag 2022 ontvingen waarvan de situatie niet is veranderd krijgen de toeslag automatisch op hun bankrekening gestort. Deze groep hoeft dus geen aanvraag in te dienen. De gemeente Rheden stort de toeslag uiterlijk 15 december op hun rekening. Overige huishoudens kunnen vanaf maandag 6 november een aanvraag doen via www.rheden.nl/energietoeslag.
De energietoeslag 2023 kan worden aangevraagd tot 1 juni 2024. Op www.rheden.nl/energietoeslag staat wie in aanmerking komt voor de toeslag en hoe deze kan worden aangevraagd. Daar staan ook de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de energietoeslag en een volledig overzicht van de normbedragen.

Wethouder Gea Hofstede: “Steeds meer mensen hebben moeite met rondkomen. De stijgende kosten voor levensonderhoud én energie zijn hiervan de oorzaak. De gemeente Rheden wil deze mensen tegemoetkomen door de energietoeslag voor een grotere groep inwoners beschikbaar te stellen en hiermee meer inwoners te kunnen helpen.”

oOOo

Gratis wegbrengen puin en onbehandeld/ongeverfd hout 
De verwerkingskosten van puin en ongeverfd hout zijn het laatste jaar gedaald. Dat is de reden dat college van B&W heeft besloten dat inwoners per 1 januari 2024 dit afval gratis weg kunnen brengen.  
Sinds 2020 maken inwoners van de gemeente Rheden gebruik van het Recycleplein in Doesburg voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval. Het plein zit aan de Parallelweg Den Helder 4 in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag (donderdag en vrijdag tot 19.00 uur).

Naast het genoemde puin en ongeverfd hout zijn er nog meer afvalsoorten die gratis weggebracht kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld autobanden (zonder velg), bakolie en frituurvet, batterijen, elektrische apparaten, glazen flessen en potjes, groen- en snoeiafval, kunststof tuinmeubelen, metaal, papier en karton, oud ijzer, piepschuim en tapijt. Herbruikbare goederen kunnen gratis naar een kringloopwinkel van 2Switch.

Door de marktontwikkeling is het verwerkingstarief van zowel puin als onbehandeld/geverfd hout veranderd. Voor puin is het erg laag en onbehandeld/geverfd hout zorgt zelfs voor opbrengsten. De verwachting is dat dit op langere termijn zo zal blijven. 

Ook andere gemeentes, zoals Doesburg en Bronckhorst, maken gebruik van het Recycleplein in Doesburg. Het afvalverwerkingsbedrijf Circulus beheert en exploiteert het plein. De samenwerking met de gemeente Doesburg en Circulus betekent dat kosten gedeeld worden en de openingstijden verruimd zijn. Uit een gehouden enquête blijkt dat het plein goed wordt bezocht en dat inwoners tevreden zijn over het plein.   
Ronald ter Hoeven, wethouder afval: “Het gratis wegbrengen van puin en onbehandeld hout past bij ons uitgangspunt: de vervuiler betaalt. Dat betekent dat onze inwoners niet meer betalen dan nodig is. Daarnaast hoop ik dat deze gratis tarieven ervoor zorgen dat inwoners de weg naar Doesburg nog beter weten te vinden als het gaat om het wegbrengen van grof huishoudelijk afval.”.Kijk voor meer info over het recycleplein op Inwoners Rheden welkom op Recycleplein Doesburg | Circulus

oOOo

Controle hondenbezit weer van start
Vanaf 4 september 2023 start de gemeente Rheden met huis-aan-huis controle op het bezit van honden. Controleurs van het bureau Legitiem B.V. voeren de controle namens de gemeente uit.

Iedere inwoner van de gemeente Rheden die een hond bezit, moet hiervan aangifte doen en hondenbelasting betalen. Met de opbrengst van deze belasting betaalt de gemeente de kosten en voorzieningen die met honden te maken hebben. Denk hierbij aan het schoonhouden van de leefomgeving, het plaatsen van hondenpoep dispensers en het bieden van voldoende uitlaatmogelijkheden.
De controleurs bellen bij alle inwoners aan om het hondenbezit te controleren. De controleurs beschikken over een geldig legitimatiebewijs van Legitiem B.V. U mag daar altijd naar vragen.

Wijzigingen doorgeven? U kunt het bezit van een hond eenvoudig digitaal doorgeven (met DigiD) via www.rheden.nl/hondenbelasting. Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Formulierenhulp Rheden kan u hierbij helpen. Kijk voor meer informatie of om contact op te nemen op https://www.humanitas.nl/afdeling/rijn-ijssel/activiteiten/formulierenhulp-rheden/ 
Meer informatie: Het aantal honden is bepalend voor de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Wie meerdere honden heeft, betaalt ook meer belasting. Op www.rheden.nl/hondenbelasting vindt u meer informatie over hondenbelasting en de tarieven.

oOOo

Meldingen in de openbare ruime vanaf nu met de Fixi-app.
Is er een lantaarnpaal stuk? Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners vanaf 15 december 2021 heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de smartphone.

Meldingen doen gaat vanaf nu een stuk gemakkelijker. Melders zien een kaartje van de omgeving en kunnen hierop gemakkelijk  aangeven om welke plek het gaat. Ook is er heel snel te zien of de melding al is gedaan, en of er andere meldingen zijn in de omgeving. Melders kunnen de omschrijving invullen, eventueel een foto uploaden en de melding is gedaan.  

Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook gemakkelijk zelf zien. 

Ook voor de medewerkers van de gemeente Rheden heeft het werken met Fixi veel voordelen. Zowel de medewerkers van het Klant Contactcentrum  als de handhavers hebben een beter overzicht van de meldingen en de voortgang. Zo kunnen ook zij inwoners beter en sneller helpen. Meer info is te vinden op www.rheden.nl/fixi.

Buurtbemiddeling biedt uitkomst
Spelende kinderen, rokende barbecues, gezellige muziek; voor de één een feest, voor de ander een ergernis.
Woongenot is voor iedereen anders en als buren je woongenot negatief beïnvloeden, kan dat problemen geven. Gelukkig kan in de meeste gevallen dit soort ergernissen onderling goed worden opgelost maar soms lukt dat niet. Het kan moeilijk zijn je buren aan te spreken. Irritaties lopen snel op en met elkaar in gesprek gaan wordt dan lastig. Buurtbemiddeling kan dan uitkomst bieden!

Buurtbemiddeling is gratis, neutraal, onafhankelijk, bewezen effectief en inmiddels in meer dan 300 gemeenten beschikbaar. Insteek is om buren weer met elkaar in gesprek te brengen en hen te stimuleren samen tot een oplossing te komen, onder begeleiding van twee vrijwillige bemiddelaars. Iedereen kan zich aanmelden. Een vrijwilliger van Buurtbemiddeling neemt vervolgens contact op om te horen wat er speelt en legt graag uit welke mogelijkheden er zijn. Twee derde van de aanmeldingen wordt dankzij Buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.

Bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen aan een betere samenleving. Zonder vrijwilligers geen Buurtbemiddeling. Juist omdat zij vrijwilliger zijn, is hun inzet van essentiële waarde; ze zijn niet afhankelijk van een organisatie, hebben geen oordeel en luisteren goed naar beide kanten van een verhaal. De bemiddelaars gaan altijd met z’n tweeën op afspraak langs bij de melder om vervolgens aan te bellen bij de andere buren om zijn/haar verhaal te horen. Als beide partijen met elkaar in gesprek willen, vindt dit plaats op een neutrale locatie. De bemiddelaars begeleiden het gesprek, maar reiken niet de oplossing aan. Dat doen de buren zelf.

De gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg hebben onlangs opnieuw een convenant afgesloten met Rijnstad Buurtbemiddeling. Dat betekent dat alle inwoners van deze gemeenten van Buurtbemiddeling gebruik kunnen maken als zij problemen hebben met hun buren. Buurtbemiddeling draagt bovendien bij aan het vergroten van het gevoel van veiligheid en uiteindelijk wordt iedereen daar beter van.

Voor het inschakelen van Buurtbemiddeling of voor meer informatie of zelf bemiddelaar worden, neem dan contact op via e-mail: buurtbemiddelingrrd@rijnstad.nl of via M: 06 27 838 471.


Verminderen van ongeadresseerd drukwerk door groene JA-sticker
Vanaf 1 april geldt in de gemeente Rheden de JA-sticker. Stickers zijn verkrijgbaar bij het servicecentrum in Dieren of bij de receptie van de gemeente in Velp. De JA-sticker komt in de plaats van de nee/jasticker. 
Het nieuwe systeem betekent dat inwoners expliciet om ongeadresseerd reclamedrukwerk moeten vragen als ze dat willen ontvangen. Inwoners moeten in dat geval een zogenoemde JA-sticker plakken op de brievenbus. Wanneer er (helemaal) geen sticker is, mag de bezorger geen ongeadresseerd drukwerk meer in de brievenbus stoppen.

De invoering van de JA-sticker houdt in dat het huidige systeem van verspreiding van ongeadresseerd drukwerk wordt omgedraaid. Dat betekent dat inwoners niet meer automatisch ongeadresseerd reclamedrukwerk (zoals folders) ontvangen. Om toch folders te blijven ontvangen, moeten inwoners de groene JA-sticker op de brievenbus plakken. De JA-sticker zit in maart iedere week in het folderpakket. Daarnaast is de sticker ook op te halen bij de receptie van de gemeente aan de President Kennedylaan 104 in Velp of bij het servicecentrum in Dieren. De stickers zijn ook te bestellen via spotta.nl

De huis-aan-huis krant blijft wel bezorgd worden (met of zonder JA-sticker) tenzij inwoners een nee/nee-sticker op hun brievenbus geplakt hebben.

Wethouder Ronald ter Hoeven:“Wij gaan ervanuit dat we met de JA-sticker het milieu minder belasten doordat er een afname zal zijn van het ongeadresseerde drukwerk. Ongeadresseerd drukwerk zal niet meer automatisch bij inwoners in de bus vallen, maar alleen bij inwoners die daar prijs op stellen.”Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Tonen-in-laatste-5. Bookmark de permalink.