Statuten

Bewoners hebben het initiatief genomen voor het oprichten van een wijkcoöperatie. De statuten bevatten, naast de wettelijke regels voor een coöperatie, ook uitgangspunten die op onze wijk zijn toegesneden. Daardoor kunnen ook toekomstige bewonersinitiatieven worden gerealiseerd.

Reacties naar aanleiding van deze statuten kunnen via onderstaande link worden gegeven.

Passeren akte ten overstaan van J.A. te Lindert, notaris te Doesburg.

Voor een reactie klik hier.