CV ledenbrief

Notitie d.d. 18 mei 2023
Aan: de leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a.
Van: het bestuur
Inzake: Verslagen ledenvergaderingen d.d. 24 november 2022 en 9 mei 2023

Beste leden van wijkvereniging Dieren-West,

Hierbij treffen jullie aan de volgenden documenten:

  • Het definitieve verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 24 november 2022. Dit verslag is vastgesteld tijdens de vergadering van 9 mei jl.
  • Het conceptverslag van de algemene ledenvergadering van 9 mei 2023.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze stukken dan kunnen die worden gestuurd naar: secretariaat@dieren-west.nl

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

P. Boender, secretaris/penningmeester

Bijlagen:

  1. Definitieve verslag algemene ledenvergadering van 24 november 2022 – ALV-nj22-verslag-v1.0-getekend
  2. Conceptverslag algemene ledenvergadering van 9 mei 2023 – ALV-vj23-conceptverslag-v0.2

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in cv ledenbrief. Bookmark de permalink.