CV ledenbrief

Notitie d.d. 22 november 2022
Aan: de leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a.
Van: het bestuur
Inzake: Herinnering algemene ledenvergadering op 24 november 2022 om 19.30 uur Veluwse Poort

Beste leden,

Op 12 november is via een Ledenbrief de uitnodiging (met bijlagen) gemaild voor de algemene ledenvergadering van Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 24 november 2022 om 19.30 uur bij de Veluwse Poort (voormalig PolySport).

Via deze brief brengen wij deze vergadering graag nogmaals onder jullie aandacht.

De links naar bijlagen voor deze vergadering zijn voor de goede orde ook in deze ledenbrief opgenomen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben voorafgaand aan de vergadering dan kunnen die worden gestuurd naar: secretariaat@dieren-west.nl.

Het bestuur hoopt je op 24 november a.s. te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

P. Boender, secretaris/penningmeester

Bijlagen:

  1. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – Uitnodiging-en-agenda-v1.0.pdf
  2. Bijlage 1a: concept-verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 mei 2022 – ALV-vj22-Verslag-concept-bijlage-1a.pdf
  3. Bijlage 1b: presentaties algemene ledenvergadering d.d. 12 mei 2022 – ALV-vj22-Presentatie-bijlage-1b.pdf
  4. Bijlage 2: beleidsplan 2023 – Beleidsplan-2023-v1.0-bijlage-2.pdf
  5. Bijlage 3: begroting 2023 – Begroting-2023-v1.0-bijlage-3.pdf
  6. Bijlage 4: besluit solarparking Het Nieuwland – Besluit-solarparking-v1.0-bijlage-4.pdf
Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in cv ledenbrief. Bookmark de permalink.