CV ledenbrief

Notitie d.d. 8 juni 2022
Aan: de leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a.
Van: het bestuur
Inzake: Documenten algemene ledenvergaderingen

Beste leden van cv Dieren-West,

Hierbij treffen jullie aan de volgende documenten:

  • Het definitieve verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 december 2021. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van 12 mei jl.
  • Het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 mei 2022.
  • De sheets van PowerPointpresentatie die tijdens de vergadering van 12 mei jl. zijn gebruikt ter toelichting op de agendapunten.

Voor de goede orde merken wij op, dat de het concept-verslag en de sheets in hun onderlinge samenhang moeten worden gezien.

Als deze stukken aanleiding geven voor vragen of opmerkingen, horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Petra Boender, secretaris/penningmeester

ALV-nj21-Verslag definitief.pdf

ALV-vj22-Verslag-concept.pdf

ALV-vj22-Presentatie.pdf

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in cv ledenbrief. Bookmark de permalink.