CV ledenbrief

Cooperatieve Vereniging Dieren-West u.a.

Beste leden van Dieren-West,

Hierbij tref je aan de uitnodiging en bijlagen voor de tweede Algemene Ledenvergadering van onze wijkcoöperatie.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus maken het helaas nog niet mogelijk om deze vergadering fysiek te houden. Daarom houden wij deze ledenvergadering opnieuw schriftelijk. Jammer dat we elkaar niet kunnen ontmoeten.

Naast de gebruikelijke punten, vragen in deze agenda met name de volgende punten de aandacht van de leden:

  • Het benoemen van een kascommissie. Graag ziet het bestuur aanmelding van leden voor deze commissie tegemoet (agendapunt 7).
  • Het instemmen met het overnemen van de activiteiten van de Initiatiefgroep (agendapunt 8).
  • Het benoemen van twee bestuursleden (agendapunt 9).
  • Het instemmen met de activiteiten voor de Solarparking (agendapunt 10).

Voor een nadere toelichting op deze punten verwijzen wij naar de bijlagen.

Door jouw schriftelijke reactie kun jij je mening kenbaar maken. Laat ook weten welke ideeën, wensen, voorstellen, je hebt om onze woonwijk Dieren-West fijner en beter te maken.

Wanneer wij geen reactie ontvangen gaan wij ervan uit dat je met de voorstellen akkoord bent.

Met veel plezier zien we jouw reactie tegemoet, want voor allemaal geldt

Samen aan de slag voor een sociale, veilige, duurzame en prettige woonwijk!

Met vriendelijke groet namens het Bestuur,

P. Boender, secretaris/penningmeester

Bijlagen:

1. Uitnodiging

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 10 november 2020 – bijlage 1

3. Stand van zaken – bijlage 2

4. Verslag secretaris 2020 – bijlage 3

5. Verslag penningmeester 2020 – bijlage 4

6. Voordracht nieuwe bestuursleden – bijlage 5

7. Solarparking – bijlage 6

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in cv ledenbrief. Bookmark de permalink.