CV ledenbrief

Notitie d.d. 17 januari 2024
Aan: de leden wijkvereniging Dieren-West u.a.
Van: het bestuur
Inzake: haalbaarheidsonderzoek Solarparking Het Nieuwland

Beste leden van wijkvereniging Dieren-West,

In de algemene ledenvergadering d.d. 29 november 2023 heeft het bestuur uiteengezet dat overeenstemming met de gemeente Rheden is bereikt over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De vergadering heeft in relatie tot dit onderzoek ingestemd met het instellen van de Bestuurscommissie Solarparking Het Nieuwland.

De overeenstemming heeft geleid tot het opstellen van een overeenkomst met RijnEnIJsselEnergiecoöperatie (REIJE, de opdrachtnemer) en de wijkvereniging (de opdrachtgever). De gemeente Rheden is vóór het ondertekenen schriftelijk akkoord gegaan met de inhoud en de financiering van het onderzoek.

Onderdeel van de overeenkomst is, dat die vóór 31 december 2023 moest worden gesloten. Daardoor kon niet worden voldaan aan het gestelde in artikel 17, lid 5 Statuten. Daarin is aangegeven dat dergelijke overeenkomsten de instemming van de algemene ledenvergadering moeten hebben.

Het bestuur heeft, gezien de voorwaarde ten aanzien van de datum, gemeend het contract te kunnen ondertekenen omdat er voor de wijkvereniging geen financiële consequenties aan zijn verbonden en de instemming van de vergadering is verkregen voor het instellen van de bestuurscommissie.

Met deze ledenbrief stelt het bestuur u op de hoogte van de gang van zaken. Indien u daartegen bezwaar hebt, kunt u dat kenbaar maken via secretariaat@dieren-west.nl.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Petra Boender, secretaris/penningmeester

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in cv ledenbrief. Bookmark de permalink.