Huishoudelijk reglement

In dit huishoudelijk reglement is een aantal onderwerpen uit de statuten uitgewerkt. Door de Algemene Ledenvergadering kan dit reglement worden aangepast zodat de bewoners zich (beter) kunnen herkennen in de activiteiten van de coöperatie. Die aanpassingen moeten in lijn zijn met de statuten.

Reacties naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement kunnen via onderstaande link worden gegeven.

Voor een reactie klik hier.