Werkgroep

Werkgroep Duurzaam Wonen West
De werkgroep Duurzaam Dieren West wordt bemenst uit deelnemers van de Wergroep zon op Rheden en bewoners wonend in Dieren West.
De opdracht van de werkgroep is om gedurende twee jaren een project te begeleiden, dat ertoe leidt dat zo veel mogelijk bewoners in staat worden gesteld om en meedoen met het zelf inzetten van alternatieve energiebronnen en het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

De benadering van duurzaamheid
Onder duurzaamheid wordt begrepen duurzaam wonen en dat wat de wijkbewoners daaraan zelf kunnen doen. De indruk bestaat dat veel mensen in hun achterhoofd wel weten dat werken aan duurzaamheid een groot goed is voor de leefbaarheid in de toekomst. Echter hoe de verantwoordelijkheid in te vullen en concrete stappen te zetten blijkt lastig. De mogelijkheden zijn momenteel divers, maar soms spelen situationele beperkingen een rol. Bijvoorbeeld, niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Daarbij, zoveel mensen zoveel zinnen aangaande de motieven om wel of niet duurzaam wonen in een concrete aanpak vorm te geven.

Ondertussen is duurzaamheid een economische markt geworden, waarin leveranciers en adviseurs om de klanten strijden. Dit biedt voor de meeste burgers geen sfeer en ruimte om in vrijheid na te denken over een eigen plan, zonder de kassa van de leveranciers te horen rinkelen.

De kern van onze visie en aanpak is om het thema letterlijk dicht bij huis te brengen en daarmee het thema inzichtelijk en praktisch te maken voor de eigen woonomgeving. Daarbij wordt de onderlinge ondersteuningsmogelijkheden benut die een straat of buurt voor hen zelf kan bieden. Nuttig is het om met elkaar over het thema te kunnen praten, vraagstukken en oplossingen te delen.

De insteek van de projectgroep is om de ontwikkeling in wijk West te starten met het bewustwordingsproces inzake duurzaamheid en met name het duurzaam wonen. Daarna volgen de concrete stappen en maatregelen die eenieder zelf kan nemen en worden daarbij desgewenst ondersteund.
De wijk is het decor van duurzaam wonen en de bewoners de actoren, die in deze elkaars gesprekpartner zijn. Hiervoor wordt een avond georganiseerd vanuit zeven invalshoeken (zie onderstaande afbeelding). De invalshoeken vormen o.i. de essentie waar het bij het werken aan duurzaam wonen omgaat. In gesprek met elkaar worden de verbindingen tot stand gebracht.

Focus
De focus is, naast energie besparen, het inzetten van alternatieve energiebronnen, zoals PV-panelen, warmtepompen, zonnecollectoren en heatpipes. Ook andere vormen van energieopwekking en participatieprojecten (zoals Postcoderoos) kunnen worden benut.

Het Projectplan
De werkgroep maakt een projectplan op basis van de volgende te onderscheiden hoofdstappen en zetten die uit in een tijdslijn.
Er worden drie hoofdstappen onderscheiden:
1) Het informeren en motiveren van wijkbewoners om na te willen denken over eigen mogelijkheden voor een bijdrage aan duurzaamheid binnen eigen leefomgeving;
2) Ondersteuningsfase bij het uitwerken van concrete haalbare en maat gemaakte plannen voor de bewoners die de eigen duurzaamheid willen verhogen binnen de woning;
3) Realisatiefase waarin plannen van iedere wijkbewoner word geïmplementeerd en waarbij de belangen van de wijkbewoners zijn gebundeld en collectief worden behartigd.