Informatieavond 3 oktober 2019

Het programma voor de informatieavond van 3 oktober 2019 was erop gericht de bewoners van Dieren- West voornamelijk zelf aan de slag te laten gaan.

Inleiding

Na een inleiding op het programma over het collectief opwekken van energie in onze wijk Dieren-West en een toelichting op de doelstelling van WDDW door de voorzitter Gerhard Heerink lichtte Erik Spaink, lid WDDW, de ontwikkelingen op regionaal niveau toe (Regionale Energie Strategie). Zie voor de toelichting deze bijlage

Groepsgesprekken

Daarna volgde een geanimeerde discussie in groepen over de mogelijkheden die de bewoners van de wijk voor ogen hebben. Met behulp van een overzichtskaart heeft elke groep met gekleurde stickers aangegeven waaraan men denkt bij collectieve opwekking. Het gemeenschappelijk resultaat is kort centraal nabesproken met de toezegging dat de uitkomsten op de website van Duurzaam Dieren West zullen worden gepubliceerd (bij deze!). De avond werd afgerond door Marc van der Burght, eveneens lid WDDW, die een presentatie verzorgde over subsidieregelingen en financiering. Ook deze presentatie staat op deze plaats op de website.

Na enige toelichting en de presentatie ‘Ter Inspiratie’ is in werkgroepen door wijkbewoners nagegaan welke mogelijkheden zij waar zien voor gezamenlijke energievoorziening.

Er werden gekleurde stickers op een plattegrond van Dieren-West geplakt corresponderend met de verschillende energiebronnen.

Het resultaat van de groepsgesprekken.


Doel was een indruk te krijgen van de mogelijkheden die bewoners zien. Welke technieken zijn denkbaar op wat voor soort plekken in de wijk. Dit bovenop de besparing door zuinigheid en isoleren die natuurlijk prioriteit verdient.

Samenvatting n.a.v. de ingebrachte plattegronden

klik hier voor de volledige uitwerking van de opbrengst van deze groepsgesprekken

Erik Spaink: Regionale Energie Strategie

Erik heeft a.d.v. onderstaande sheet de REG toegelicht.

Ten slotte heeft Marc van der Brught a.d.v. onderstaande sheet enkele financiële wetenswaardigheden toegelicht.

Zie voor de volledige presentatie de pagina Financieelhttps://dieren-west.nl/financieel/

Voor een reactie klik hier.