Informatieavonden, wijkavonden

Vanaf de start van de werkgroep (WDDW) zijn er Informatieavonden georganiseerd. U vindt de globale inhoud hiervan in het uitrolmenu (op datum in te zien): Informatieavonden

Op dit moment zijn er vanwege de Corona maatregelen nog geen nieuwe informatieavonden gepland.

Wij willen onze toekomstige avonden liever Wijkavonden gaan noemen. Deze term dekt meer het interactieve karakter dat wij nastreven tijdens deze bijeenkomsten.

Het doel van deze Wijkavonden is het informeren van alle wijkbewoners over allerlei nieuwe ontwikkelingen zowel op technisch gebied als waar het overheidsvoornemens en besluiten betreft. Er worden sprekers uitgenodigd, er kunnen vragen worden gesteld en er kan informatie met elkaar worden uitgewisseld.

De Wijkavonden zijn bedoeld voor alle inwonenden van Dieren-West, zowel huiseigenaren als huurders.

Nogmaals: We doen het SAMEN!

Voor een reactie klik hier.