Goede Buur maart 2020 (jaargang 6, nr. 1)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is GB-kop-1024x269.png

Bewonersbudget voor Rhedenaren

De gemeente Rheden stelt de komende jaren een bewonersbudget ter beschikking. Het doel van dit budget is het leven in de woonomgeving aangenamer te maken via het verbeteren van de onderlinge contacten.

De gemeente  besteedt dit budget door elk huishouden een cheque van € 7,50 te geven. Via de website ‘Ik Buurt Mee’ – het online platform voor bewoners – kunnen initiatieven worden ingebracht. Voorbeelden hiervan zij het realiseren van een buurtbankje, het organiseren van een maaltijd voor ouderen, het groener maken van de straat of het organiseren van een activiteit voor kinderen. Kortom: alles waaraan in uw omgeving behoefte bestaat.

Door verzamelen van waardebonnen kan worden ‘gespaard’ voor het realiseren van een initiatief.

In maart 2020 introduceert de gemeente dit initiatief via de media met de daarbij behorende spelregels. Lees daarom de informatie van de gemeente, let op uw brievenbus en kijk op  www.ikbuurtmee.nl

Gebruik Whatsapp Buurtpreventie

In Dieren-Noordwest (gebied ten noorden van de Adm. Helfrichlaan) bestaat een aantal Whatsapp-groepen voor buurtpreventie. De afgelopen tijd is geconstateerd dat niet alle gebruikers meer op de hoogte zijn van de spelregels die gelden voor het gebruik van deze groepen

Niet altijd wordt 112 gebeld als startpunt voor het melden van een verdachte situatie.

Het standpunt van de politie is: bij twijfel altijd 112 bellen – beter te veel dan te weinig. Pas daarna een appje sturen. Met deze volgorde wordt voorkomen dat de hele groep wordt gealarmeerd over situaties die thuishoren in een buurtapp.

Overigens als u:

  • zich wilt aanmelden voor een WhatsApp-groep in Dieren-Noordwest graag een e-mail sturen met  naam, adres, mobiele nummer en e-mailadres’ of
  • woont ten zuiden van de Adm. Helfrichlaan en wilt optreden als contactpersoon voor een nieuwe Whatsapp-groep laat dit dan weten. Dan wordt u met plezier verder geholpen!

Het mailadres is: buurtpreventie.dnw@gmail.com

Opschoondag Dieren-West

21 maart a.s.

Dit jaar gaan we weer gezamenlijk afval ruimen op de Landelijke Opschoondag op 21 maart a.s. in Dieren-West.
Hopelijk kunnen we het aantal mensen die verleden jaar meededen met de schoonmaakdag evenaren of overtreffen. Hoe meer mensen, hoe meer afval we kunnen opruimen!
We beginnen deze dag tezamen met buurtbewoners bij Polysport aan de Admiraal Helfrichlaan 89, alwaar informatie over de schoonmaakactie en de routes worden verstrekt en waar hesjes, grijpers en afvalzakken, die ons ter beschikking worden gesteld door de gemeente, zullen worden overhandigd.

Vanaf 9:30u inloop met koffie of thee, om 10:00u starten we.
Na afloop, rond 12:30u, verzamelen we weer bij Polysport om de actie af te sluiten met koffie of thee en eventueel nog wat na te praten.
Doe mee en meld je aan via claudiawp@gmail.com of via de website https://www.supportervanschoon.nl/

Weer tijd voor de tuin

Onze actie van de herfst om de planten die we over hadden een nieuwe eigenaar te bezorgen was een geweldig succes. Er hebben zich 10 mensen gemeld en er zijn veel planten opgehaald, ook bijenplanten. In totaal 231 planten (!), 2 bomen, 8 struiken, 27 porties zaad en 9 kamerplanten !
De kennismakingen waren ook erg leuk. En we hebben ook aardig wat teruggekregen wat wij weer goed gebruiken konden. Een witte framboos, een zwarte geranium, een exotische klimmer, zand voor het opvullen van de paden daar waar de mierennesten hadden gezeten, mooie kiezelstenen, en de winterjasmijn (die intussen in volle bloei staat).

Kortom : We gaan dat zeker volgende herfst herhalen ! En wellicht zijn dan de inmiddels geplante kastanjes ook zichtbaar.

Iedereen hartelijk dank. Was leuk.

En als je nog iets zoekt voor komende lente en zomer : We hebben nog wat voorraad zaad van o.a. stokroos, digitalis,, damastbloem, papaver, camsis (trompetstruik), koekoeksbloem, kamille, akkerklokje, kogeldistel. En nog wat stekken van enkele kamerplanten. Genoeg om wat te proberen.

Mail of bel gerust om wat af te spreken.

Henk en Beate Brinkman. 0313496237.
hbrinkman@upcmail.nl

Overlast crossende jongeren

De overlast van crossende hangjongeren in Dieren-West wordt met name ervaren aan de randen van de wijk. Vooral in de omgeving van de Imboslaan, Veldweg, Kolonieweg en op de parkeerplaats Het Nieuwland wordt regelmatig overlast ervaren. Naast lawaai van ronkende en crossende auto’s die heen en weer rijden, worden er regelmatig harde knallen van illegaal vuurwerk gehoord en is op vermelde plaatsen een berg aan achtergelaten afval te vinden, waaronder vrolijke ballonnen die gevuld waren met lachgas. Hierover zijn inmiddels door enkele wijkbewoners gesprekken geweest met burgemeester Carol van Eert en de teamchef van politie van het basisteam IJsselwaarden. De conclusie vanuit de wijk is dat naast handhaving door Politie, BOA’s en jongerenwerk een aantal infrastructurele voorzieningen noodzakelijk zijn, zoals camerabewaking, afsluiting parkeerplaatsen vanaf de late avond en nacht en drempels op de Kolonieweg. Een vervolgafspraak ten aanzien van dit onderwerp is met de gemeente inmiddels voor medio maart a.s. gepland. Nadere informatie hierover kunt u met ons delen, door contact op te nemen met de redactie van De Goede Buur.

Herinrichting voormalige hockeyvelden

Zoals eerder gemeld is er in de zomerperiode vorig jaar een afstemming geweest met de wethouders Dorus Klomberg en Ronald Haverkamp over het initiatief voor een groene herinrichting van de voormalige hockeyvelden. Tijdens dit overleg is afgesproken om gezamenlijk met de gemeente te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het bewuste terrein. Om een financiële drager voor het initiatief te creëren valt er naast een groene invulling te denken aan een combinatie met energieopwek via zonnecellen. Eind oktober heeft het wijkcomité een voorstel ingediend, dat uitgaat van een natuurtuin op de voormalige hockeyvelden en een SolarParking op de parkeerplaats het Nieuwland. De voordelen van deze duurzaam opgewekte energie kan via een wijkenergie-coöperatie ten goede komen aan deelnemende wijkbewoners. Afgelopen januari is het wijkcomité samen met Dorus Klomberg en twee ambtenaren wezen kijken naar een SolarPark “De Kwekerij” in Hengelo (Gld.). Zowel het wijkinitiatief, als het bezoek aan De Kwekerij en de opgave waar de gemeente in het kader van de RES[1] (Regionale Energie Strategie) voor is gesteld, heeft bij de gemeente geleid tot een aantal ontwikkellijnen. Deze zijn begin februari met de gemeente besproken. In gezamenlijkheid met de gemeente zal gekomen worden tot een voorstel met voor de locale overheid van belang zijnde randvoorwaarden. In dit voorstel passen zowel de natuurtuin als de energieopwek. In samenspraak met de gemeente zal gekeken worden op welke wijze de omgeving bij de vaststelling van het voorstel betrokken gaat worden.

Impressie mogelijke Solar parking op parkeerterrein Helfrichlaan

Meewerken aan je buurt ?

Wil je mee werken aan initiatieven in je eigen buurt, stuur een berichtje en we maken contact om uit te vinden wat het leukste bij je past.

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van De Goede Buur: klik op onderstaande link

Voor een reactie klik hier.