Goede Buur april 2021 (jaargang 7, nr. 1)

Dieren, April 2021, Jaargang 7 nr 1

Beter dan een verre vriend

Dieren-West wordt het startpunt van de energietransitie

Dieren-West is onlangs door de gemeente aangewezen als startwijk voor de energietransitie. Er is een warmtevisie opgesteld en voor onze wijk zal een wijkuitvoeringsplan (WUP) worden ontwikkeld. Het karakter van de wijk speelt bij deze keuze een rol, evenals het aandeel huurwoningen en de vervangingsnoodzaak van gasleidingen. Maar ook de aanwezigheid van inwonergroepen zoals de werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW), de recent opgerichte wijkcoöperatie Dieren-West en de wijkwebsite (dieren-west.nl) tellen bij deze keuze mee. De gemeente hecht eraan om het wijkuitvoeringsplan samen met de inwoners te ontwikkelen. 

De kop boven het artikel in de Gelderlander van 20 maart jl. luidde: ‘Dieren-West als eerste van het gas af’. Wij als werkgroep waren wat beduusd van deze kop. De route ‘Van het aardgas af’ is tot dusverre nog onbesproken gebleven, hoewel we ons realiseren dat het op termijn wel staat te gebeuren. 

Wij hebben met de gemeente afgesproken dat we (gemeente en inwoners) samen zullen optrekken. De WDDW is geen belangenvertegenwoordiger. Iedere inwoner  blijft zelf zijn of haar keuzes maken. De WDDW organiseert gesprekken via wijkbijeenkomsten en onderhoudt het contact met de gemeente over de verbinding met de bewoners van de wijk.

 

Wij richten ons op het bespreekbaar maken van de energietransitie in de wijk en op zoveel mogelijk ruimte voor inbreng van de inwoner. De gemeente is en blijft de regisseur.  Onze website www.dieren-west.nl is voor iedere wijkbewoner een bron van informatie.

Het gehele traject verloopt in fasen. De gemeente verwacht eind 2022 het wijkuitvoeringsplan gereed te hebben. Dan volgt de uitvoering. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dit proces wordt begeleid door deskundige projectbegeleiders.

Ondertussen streeft de WDDW ook actief naar het realiseren van een energiezuinige woning voor iedereen. Het energieverbruik terugbrengen past ook bij de warmtevisie van de gemeente.

Vragen die dan spelen zijn: wat zijn voor mijn huis de beste maatregelen, waarmee kan ik het beste beginnen, hoe kan ik het financieren, wat levert het me op aan besparingen en wooncomfort? Wat is het voordeel van een warmtepomp of van een andere duurzame energiebron? Als werkgroep krijgen we regelmatig  te horen dat het prettig is om het met buurtgenoten hierover te hebben.

Solarparking op parkeerplaats het Nieuwland?

De coöperatie Dieren-West en de WDDW onderzoeken momenteel of het mogelijk is om van de parkeerplaats een solarparking te maken. Een parkeerplaats met een dak van zonnepanelen. De gemeente Rheden heeft ons de ruimte gegeven om hiervoor een bedrijfsplan te maken. 

Zo’n voorziening in onze wijk geeft inwoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen, de gelegenheid om in eigen omgeving te investeren in zonne-energie. Het project kent een aantal haken en ogen, zoals de extra investeringen voor een omvangrijkere constructie en de maatregelen voor extra beveiliging van de parkeerplaats. 

Wat het laatste betreft: We vragen omwonenden mee te denken over oplossingen die het gebied  veiliger kunnen maken. Eind van het jaar hopen we te weten of zo’n project haalbaar is.

Hoe gaat het verder ….

De doelstellingen van ‘Buren voor Buren’ hebben bij de het inrichten van de website en coöperatieve vereniging een essentiële rol gespeeld: initiatieven bij elkaar brengen en samen aan de slag!

Voor dat ‘samen’ is meer inbreng door de bewoners nodig door deel te nemen aan het bestuur, de werkgroepen en de webredactie.

Dus meldt u aan door te klikken op https://dieren-west.nl/contact/en wordt lid van Dieren-West!

De nieuwe ontwikkelingen leiden er wel toe dat het bestuur van Dieren-West in de Algemene Ledenvergadering in mei 2021 de leden zal voorstellen om de activiteiten van de Initiatiefgroep over te nemen. Daar onder valt ook de ondersteuning van de initiatieven door de (ad hoc) werkgroepen en activiteiten zoals de wandelgroep, het bijenlint, groen in Dieren-west.

Actuele communicatie met de wijk mogelijk via NIEUWS, de nieuwsbrief van Dieren-West. Ook de informatie over Duurzaam Dieren-West is op de website en in NIEUWS te vinden. Recente voorbeelden uit NIEUWS zijn Los van het gas, Ik buurt meer, solarparking en WatisjouwRheden.

Het abonneren op de gratis nieuwsbrief kan aan de rechter kant van de website. Door het gebruik van de website valt te verwachten dat de papieren ‘Goede Buur’ op termijn komt te vervallen. Maar ook hiervoor geldt dat de doelstelling van die uitgave niet verloren gaat maar onderdeel is van de website.

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van
De Goede Buur,
mail naar:
goedebuurdierenwest@gmail.com 
Voor een reactie klik hier.