Nieuws van uit de gemeente Rheden

Gemeente gaat met bewoners Dieren-West in gesprek over energietransitie

De gemeente Rheden wil samen met de bewoners van Dieren-West werken aan een aardgasvrije, duurzame wijk. Dat staat in het werkdocument van het wijkuitvoerings­plan dat het college van B en W heeft vrijgegeven voor consultatie.

In november vorig jaar werd het ‘Burgerakkoord Rheden CO2-neutraal’ vastgesteld. Honderden inwoners van de gemeente Rheden dachten mee over de vraag hoe Rheden voor 2040 CO2-neutraal kan worden. Dat resulteerde in een burgerakkoord met 38 actiepunten. Een van de afspraken is dat de gemeente via een wijkgerichte aanpak gaat samenwerken met bewoners om de energietransitie vorm te geven.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Rheden samen met experts, diverse inwoners en andere betrokken partijen verkend hoe de wijk Dieren-West aardgasvrij kan worden gemaakt en op een alternatieve, duurzame manier kan worden verwarmd. In het werkdocument van het wijkuitvoeringsplan wordt voorgesteld om in te zetten op energiebesparende maatregelen, zonnepanelen op daken, warmtepompen en het op orde brengen van het elektriciteitsnetwerk.

Het werkdocument van het wijkuitvoeringsplan voor Dieren-West is nu klaar. De komende weken gaat de gemeente de wijk in om hierover met de bewoners in gesprek te gaan. Zo staan er onder andere op het programma: een informatiebijeenkomst over biodiversiteit/natuurvriendelijk isoleren (21 juni) om 20.00 uur, het evenement ‘Energie in de Wijk’ (30 juni van 16.00-19.00 uur) en inloopspreekuren waar bewoners informatie vinden en vragen kunnen stellen. Alle activiteiten komen op de buurtagenda van Dieren-West op dieren-west.nl en watisjouwrheden.nl.

Het werkdocument is nu al te vinden op watisjouwrheden.nl/wijkuitvoeringsplan-dieren-west. Wijkbewoners kunnen via deze website tot eind augustus hun mening geven en een vragenlijst invullen over de plannen voor de wijk. Alle reacties worden verwerkt bij het opstellen van het definitieve wijkuitvoeringsplan voor Dieren-West.

Wethouder Paul Hofman: “Samen met de bewoners van Dieren-West willen we stappen zetten naar een duurzame, aardgasvrije wijk. Een wijk waar de bewoners ook in de toekomst comfortabel en betaalbaar kunnen wonen. Een wijk waar ze niet alleen trots op het volop aanwezige groen in en rond de wijk, maar ook op hun voorbeeldfunctie in de energietransitie. Willen we in 2040 CO2-neutraal te zijn, dan moeten we zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af.”

Buurtbemiddeling biedt uitkomst
Spelende kinderen, rokende barbecues, gezellige muziek; voor de één een feest, voor de ander een ergernis.
Woongenot is voor iedereen anders en als buren je woongenot negatief beïnvloeden, kan dat problemen geven. Gelukkig kan in de meeste gevallen dit soort ergernissen onderling goed worden opgelost maar soms lukt dat niet. Het kan moeilijk zijn je buren aan te spreken. Irritaties lopen snel op en met elkaar in gesprek gaan wordt dan lastig. Buurtbemiddeling kan dan uitkomst bieden!

Buurtbemiddeling is gratis, neutraal, onafhankelijk, bewezen effectief en inmiddels in meer dan 300 gemeenten beschikbaar. Insteek is om buren weer met elkaar in gesprek te brengen en hen te stimuleren samen tot een oplossing te komen, onder begeleiding van twee vrijwillige bemiddelaars. Iedereen kan zich aanmelden. Een vrijwilliger van Buurtbemiddeling neemt vervolgens contact op om te horen wat er speelt en legt graag uit welke mogelijkheden er zijn. Twee derde van de aanmeldingen wordt dankzij Buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.

Bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen aan een betere samenleving. Zonder vrijwilligers geen Buurtbemiddeling. Juist omdat zij vrijwilliger zijn, is hun inzet van essentiële waarde; ze zijn niet afhankelijk van een organisatie, hebben geen oordeel en luisteren goed naar beide kanten van een verhaal. De bemiddelaars gaan altijd met z’n tweeën op afspraak langs bij de melder om vervolgens aan te bellen bij de andere buren om zijn/haar verhaal te horen. Als beide partijen met elkaar in gesprek willen, vindt dit plaats op een neutrale locatie. De bemiddelaars begeleiden het gesprek, maar reiken niet de oplossing aan. Dat doen de buren zelf.

De gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg hebben onlangs opnieuw een convenant afgesloten met Rijnstad Buurtbemiddeling. Dat betekent dat alle inwoners van deze gemeenten van Buurtbemiddeling gebruik kunnen maken als zij problemen hebben met hun buren. Buurtbemiddeling draagt bovendien bij aan het vergroten van het gevoel van veiligheid en uiteindelijk wordt iedereen daar beter van.

Voor het inschakelen van Buurtbemiddeling of voor meer informatie of zelf bemiddelaar worden, neem dan contact op via e-mail: buurtbemiddelingrrd@rijnstad.nl of via M: 06 27 838 471.


Verminderen van ongeadresseerd drukwerk door groene JA-sticker
Vanaf 1 april geldt in de gemeente Rheden de JA-sticker. Stickers zijn verkrijgbaar bij het servicecentrum in Dieren of bij de receptie van de gemeente in Velp. De JA-sticker komt in de plaats van de nee/ja sticker. 
Het nieuwe systeem betekent dat inwoners expliciet om ongeadresseerd reclamedrukwerk moeten vragen als ze dat willen ontvangen. Inwoners moeten in dat geval een zogenoemde JA-sticker plakken op de brievenbus. Wanneer er (helemaal) geen sticker is, mag de bezorger geen ongeadresseerd drukwerk meer in de brievenbus stoppen.

De invoering van de JA-sticker houdt in dat het huidige systeem van verspreiding van ongeadresseerd drukwerk wordt omgedraaid. Dat betekent dat inwoners niet meer automatisch ongeadresseerd reclamedrukwerk (zoals folders) ontvangen. Om toch folders te blijven ontvangen, moeten inwoners de groene JA-sticker op de brievenbus plakken. De JA-sticker zit in maart iedere week in het folderpakket. Daarnaast is de sticker ook op te halen bij de receptie van de gemeente aan de President Kennedylaan 104 in Velp of bij het servicecentrum in Dieren. De stickers zijn ook te bestellen via spotta.nl

De huis-aan-huis krant blijft wel bezorgd worden (met of zonder JA-sticker) tenzij inwoners een nee/nee-sticker op hun brievenbus geplakt hebben.

Wethouder Ronald ter Hoeven:“Wij gaan ervanuit dat we met de JA-sticker het milieu minder belasten doordat er een afname zal zijn van het ongeadresseerde drukwerk. Ongeadresseerd drukwerk zal niet meer automatisch bij inwoners in de bus vallen, maar alleen bij inwoners die daar prijs op stellen.”


Geldfit helpt inwoners en ondernemers met geldzorgen
De gemeente Rheden is aangesloten bij Geldfit. Inwoners kunnen vanaf nu gebruikmaken van de website geldfit.nl of gratis bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies over hun financiële situatie. Geldfit is de plek waar alle beschikbare hulp samen komt.
Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van inflatie en stijgende energieprijzen hulp bij geldzorgen, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp. De gemeente Rheden werkt daarom samen met Geldfit om mensen grip op hun geld te geven.

Grip op je geld
Inwoners van de gemeente Rheden kunnen vanaf nu via de website geldfit.nl inzicht krijgen in hun financiële situatie. Na het invullen van een test kunnen zij zien of zij financieel gezond zijn of niet. Als er hulp nodig is, dan krijgen zij meteen te zien welke hulp er beschikbaar is in de gemeente Rheden, zoals lokale vrijwilligersorganisaties, energiecoaches of gemeentelijke schuldhulploketten. Mensen die liever persoonlijk iemand spreken, kunnen ook gratis en anoniem bellen naar 0800-8115. Zo ontdekken zij via Geldfit direct welke stappen ze kunnen zetten om grip op hun geld te krijgen.

Wethouder Gea Hofstede is blij met de samenwerking met Geldfit: “Als u geldzorgen heeft, zoek dan gelijk hulp! Het kan iedereen gebeuren. Hoe eerder u hulp zoekt en krijgt, hoe kleiner de kans dat er schulden ontstaan. Maar het is niet altijd duidelijk waar u hulp kunt vinden. Geldfit is daarvoor een handig en makkelijk hulpmiddel. Wij hopen dat u met Geldfit meer inzicht krijgt in uw financiële mogelijkheden.”  

Hulp voor ondernemers
Ook ondernemers in gemeente Rheden kunnen vanaf nu terecht bij Geldfit. Ondernemers lopen andere financiële risico’s dan consumenten, daarom is specifieke hulp hard nodig. De zakelijke adviseurs helpen ook hen graag naar passende hulp. Via geldfit.nl/zakelijk krijgen zij inzicht in de stappen die ze kunnen zetten om hun bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen.


Tegoedbon voor verouderde witgoedapparatuur
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien eenmalig een tegoedbon ter waarde van 650 euro krijgen via de energiecoache om verouderde witgoedapparatuur, zoals een koelkast of vriezer, in te ruilen voor een energiezuinig exemplaar. De zogenoemde ‘witgoedregeling’ is een tijdelijke uitbreiding van de werkzaamheden van de energiecoaches.

Energiecoaches kijken samen met u als bewoner of het verouderde apparaat in aanmerking komt voor vervanging. Als dat het geval is, kunt u samen met de energiecoach een aanvraag voor de witgoedregeling indienen. U ontvangt dan een tegoedbon ter waarde van maximaal 650 euro. Deze tegoedbon kunt u vervolgens inwisselen bij een van de 3 witgoedondernemers in onze gemeente: Expert DierenExpert Rheden of Kranenburg Velp. De belanrijkste voorwaarde daarbij is dat u naast de tegoedbon, ook het oude apparaat inwisseld. Om een tegoedbon te krijgen, moet u eerst de hulp van een energiecoach inschakelen.


Slimme bandenpomp levert flinke besparingen op
Op 10 november nam wethouder Dorus Klomberg de eerste Slimme Bandenpomp in gebruik op de parkeerplaats van de Praxis in Dieren. In de eerste drie maanden heeft de pomp al flinke besparingen opgeleverd.
In de periode van november tot en met januari hebben 833 automobilisten en motorrijders gebruik gemaakt van de Slimme Bandenpomp. Door hun banden op de juiste spanning te brengen, hebben zij in totaal 8.751 liter brandstof bespaard en 29,6 ton C02 minder uitgestoten. Daarmee is ook voorkomen dat 192 banden vroegtijdig versleten zijn. Het totale bedrag dat is bespaard aan brandstof en banden bedraagt 30.845 euro. Het gemiddeld bespaarde bedrag per gebruiker is 37,03 euro.

Wethouder Dorus Klomberg: “Een te lage bandenspanning zorgt voor extra CO2-uitstoot, brandstofverbruik, bandenslijtage, een langere remweg en oplopende kosten voor de automobilist. Dat is slecht voor ons milieu en de portemonnee. Controleer daarom minstens één keer per maand de bandenspanning. Met de Slimme Bandenpomp zie je direct na gebruik de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde uitstoot.”

De Slimme Bandenpomp is een initiatief van het Gelders Energie Akkoord, een netwerkorganisatie van meer dan 200 partners die samen werken aan de energietransitie van Gelderland. In samenwerking met de organisatie Band op Spanning biedt de provincie Gelderland elke Gelderse gemeente de mogelijkheid om met flinke korting een Slimme Bandenpomp te plaatsen. Met medewerking van de Praxis is de eerste Slimme Bandenpomp op de parkeerplaats van de bouwmarkt aan de Spankerenseweg 50 in Dieren geplaatst.


Meer regenwater opvangen op eigen terrein
Het klimaat verandert. Er is steeds vaker sprake van hevige neerslag en aanhoudende droogte. Regen die op verharde oppervlakken valt gaat niet de bodem in, maar stroomt vaak af naar het riool. Te veel water in het riool kan wateroverlast veroorzaken. Daarom zijn de regels voor het opvangen en afvoeren van regen- en grondwater op eigen terrein in de gemeente Rheden aangepast.

Aangepaste regels
Per 8 juni 2022 is de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden’ ingegaan. In plaats van 20 mm water moet tenminste 60 mm water per m2 nieuw verhard oppervlak en nieuw bouwwerk op eigen terrein worden opgevangen. Dit geldt als inwoners tenminste 60 m2 (opnieuw) gaan verharden of ingrijpend gaan verbouwen. Er geldt een overgangsperiode van 6 maanden; de verplichting om meer water op eigen terrein op te vangen geldt daarom vanaf 8 december.

Meldplicht
Omdat de gemeente zicht wil houden op de ontwikkeling van verhard oppervlak, is er een meldplicht. Wanneer nieuwe bebouwing of nieuw verhard oppervlak wordt aangebracht, moet dit gemeld worden bij de gemeente. Dit geldt ook voor oppervlakken kleiner dan 60 m2.

Water opvangen
De gemeente vangt op verschillende plekken in de openbare ruimte al regenwater op. Dat is echter niet genoeg; ook op particulier terrein is ‘waterberging’ nodig. Dit betekent dat regenwater tijdelijk wordt opgevangen en zonder problemen de bodem in kan zakken. Zo wordt wateroverlast beperkt en kunnen de negatieve gevolgen van droogte worden tegengegaan.
Het opvangen van water kan op verschillende manieren. Dit kan bovengronds, bijvoorbeeld door het maken van een verlaging in de tuin (wadi), het plaatsen van een regenton of door het maken van een groen dak. Er zijn ook ondergrondse maatregelen mogelijk, zoals het gebruiken van infiltratiekratten.
Meer informatie
Op Bodem en riolering – gemeente Rheden is de aangepaste hemelwaterverordening te vinden. Hier staan ook tips voor het opvangen van regenwater op eigen terrein.


Meldingen in de openbare ruime vanaf nu met de Fixi-app.
Is er een lantaarnpaal stuk? Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners vanaf 15 december 2021 heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de smartphone.

Meldingen doen gaat vanaf nu een stuk gemakkelijker. Melders zien een kaartje van de omgeving en kunnen hierop gemakkelijk  aangeven om welke plek het gaat. Ook is er heel snel te zien of de melding al is gedaan, en of er andere meldingen zijn in de omgeving. Melders kunnen de omschrijving invullen, eventueel een foto uploaden en de melding is gedaan.  

Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook gemakkelijk zelf zien. 

Ook voor de medewerkers van de gemeente Rheden heeft het werken met Fixi veel voordelen. Zowel de medewerkers van het Klant Contactcentrum  als de handhavers hebben een beter overzicht van de meldingen en de voortgang. Zo kunnen ook zij inwoners beter en sneller helpen. Meer info is te vinden op www.rheden.nl/fixi.

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Tonen-in-laatste-5. Bookmark de permalink.