Laatste werkzaamheden Harderwijkerweg

Vanaf dinsdag 4 april tot en met donderdag 6 april voert aannemersbedrijf NTP Infra de laatste asfaltwerkzaamheden uit aan de Harderwijkerweg in Dieren. Tijdens deze werkzaamheden is de Harderwijkerweg in delen afgesloten voor het verkeer.

De asfaltwerkzaamheden vinden plaats vanaf het kruispunt Harderwijkerweg-Imboslaan tot de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan net voor de spoorwegovergang.

Fase 1: Van dinsdag 4 april 6.00 uur tot woensdag 5 april 20.00 uur is de Harderwijkerweg van de Imboslaan tot de Nieboerstraat afgesloten

Van dinsdag 4 april tot woensdag 5 april wordt het gedeelte tussen de Imboslaan en de Nieboerstraat geasfalteerd. Er wordt een deklaag met markeringen aangebracht en er komen detectielussen voor de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt Harderwijkerweg-Imboslaan. Tijdens de werkzaamheden van fase 1 is het wegvak tussen de Imboslaan en de Nieboerstraat volledig afgesloten voor al het verkeer. 
 

Fase 2: Van woensdag 5 april 14.00 uur tot donderdag 6 april 19.00 uur is de Harderwijkerweg van de Nieboerstraat tot de Prinses Beatrixlaan afgesloten

Van woensdag 5 april tot donderdag 6 april wordt er gewerkt tussen de Nieboerstraat-Prinses Beatrixlaan. Er wordt een deklaag met markeringen aangebracht en een er komt een geleideband midden in de rijbaan van de Harderwijkerweg ter hoogte van Het Rhedens De Tender. Tijdens de werkzaamheden van fase 2 is het wegvak tussen de Nieboerstraat en de Prinses Beatrixlaan volledig afgesloten voor al het verkeer. 

Fase 3: Op donderdag 6 april van 7.00 uur tot 16.00 uur is het kruispunt Harderwijkerweg, Geitenbergweg en Admiraal Helfrichlaan afgesloten

Op donderdag 6 april worden er detectielussen aangebracht ter hoogte van het kruispunt Harderwijkerweg met de Admiraal Helfrichlaan en Geitenbergweg. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden is het kruispunt volledig afgesloten voor al het verkeer. Op dinsdag 11 april tot en met woensdag 12 april worden er nieuwe putranden geplaatst tussen het kruispunt Harderwijkerweg-Imboslaan tot de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan. Het aanbrengen van de putranden worden met plaatselijke verkeersmaatregelen uitgevoerd. Dit kan leiden tot enig oponthoud, maar de weg hoeft daarvoor niet te worden afgesloten. 

Bereikbaarheid

Fietsers worden omgeleid via de huidige omleidingsroutes. De bedrijven in het werkvak en blijven zo lang mogelijk bereikbaar met aanvullende maatregelen. De dorpen Dieren en Laag-Soeren zijn onder andere bereikbaar via de hoofdomleidingsroute N348 (Burgemeester de Bruinstraat) – N786 (Kanaalweg) – Badhuislaan. Vooral in de spitsuren kan er sprake zijn van een extra reistijd van 5 tot 10 minuten. De nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en de gewijzigde bereikbaarheid.

Slag om de arm

Bij de asfaltwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het een lange tijd achter elkaar regent of als de temperaturen rondom of onder het vriespunt zijn. Asfalteren is dan niet verstandig, omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn.


De Harderwijkerweg is toe aan een update. De verhardingsmaterialen zoals stoepen en asfalt vanaf de Imboslaan tot en met de Prinses Beatrixstraat zijn niet meer in goede staat. Ook de inrichting is aan verbetering toe.

De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Via de app Onderhoud Harderwijkerweg blijf je op de hoogte waar op dat moment wordt gewerkt.

App Onderhoud Harderwijkerweg

Gemeente Rheden heeft aannemersbedrijf NTP uit Zevenaar opdracht gegeven om vanaf 22 augustus 2022 onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de asfaltverharding, riolering en trottoirs. 
In maart stond de Ik buurt mee! keet op het kruispunt Wilhelminaweg/Harderwijkerweg. Hier konden inwoners vragen stellen en reageren op de ontwerptekeningen. Het ontwerp is nu definitief. 

Voorgenomen werkzaamheden
Alle stenen, tegels en trottoirbanden worden vernieuwd. De ligging van de rijbaan en de inrichting van de weg verandert niet. Ook de riolering blijft liggen. Wel wordt een gedeelte van het riool van binnenuit verstevigd en worden slechte aansluitleidingen vervangen. Verder worden er maatregelen genomen om de weg aan te passen aan het huidige verkeer. Op een aantal plekken wordt een plateau aangelegd en worden kruisingen aangepast. Fietsstroken worden verbreed en op verschillende plekken komt meer groen. 
Wethouder Dorus Klomberg:” De Harderwijkerweg is een belangrijke verbindingsweg in Dieren. Ik ben blij dat we hier gaan werken aan optimalisatie van de infrastructuur en aan meer groen in de buurt.”

Planning
De werkzaamheden starten op 22 augustus bij de Harderwijkerweg ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan. Van daaruit wordt gewerkt in 7 bouwfasen richting het kruispunt met de Imboslaan. Het werk duurt tot en met eind 2022 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat de hele Harderwijkerweg onbereikbaar is. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden (per fase) informeert NTP de direct omwonenden per brief over het werk, de planning en eventuele hinder. 

Hinder en overlast
Vanaf maandagochtend 22 augustus 2022 geldt op de Harderwijkerweg een aangepaste verkeerssituatie. Mensen kunnen hinder ervaren door extra verkeersdrukte of een tijdelijke omleidingsroute. Gedurende het gehele project is de Harderwijkerweg gedeeltelijk afgesloten voor het doorgaand autoverkeer. Het dorp Dieren is onder andere bereikbaar via de hoofdomleidingsroute N348 – N776 Burgemeester de Bruinsstraat.

Informatiebijeenkomst

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.