Nieuws van uit de gemeente Rheden

Betaalbare collectieve aanvullende zorgverzekering afsluiten
De nieuwe zorgpremies voor 2023 zijn bekend. De gemeente Rheden biedt inwoners die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een collectieve aanvullende zorgverzekering; de gemeentepolis. Hiermee geeft de gemeente mensen die het niet zo breed hebben een steuntje in de rug. De gemeente Rheden heeft ook dit jaar weer afspraken met Menzis gemaakt over een betaalbare  collectieve (aanvullende) verzekering met een goede dekking. Menzis geeft korting en de gemeente neemt dit jaar een nog groter deel van de premiekosten op zich. Inwoners  met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm betalen zo minder voor een aanvullende ziektekostenverzekering.
Overstappen naar een andere zorgverzekering of een andere polis afsluiten bij de huidige kan tot en met 31 december 2022. 

Alles over de gemeentepolis Mensen die het financieel lastig hebben en willen weten of ze voor deze collectieve verzekering in aanmerking komen, kunnen terecht op www.rheden.nl/zorgverzekering. Daar is ook informatie te vinden over de voordelen van de gemeentepolis en hoe overstappen werkt. Inwoners kunnen dit jaar kiezen uit meer verzekeringen, beter afgestemd op de gewenste dekking. Het is daarom extra belangrijk dat er hulp is bij het maken van de juiste keuze.
De keuzehulp op www.gezondverzekerd.nl/rheden kan hierbij helpen. Inwoners kunnen ook telefonisch contact opnemen met Menzis via 088 222 40 40.

In de buurthuizen van Dieren zijn op onderstaande data overstapcoaches aanwezig die inwoners adviseren over welke verzekering het beste bij hun situatie past. Aanmelden is niet nodig. Voor direct overstappen is een identiteitsbewijs, bankrekeningnummer en het polisblad/zorgverzekeringspasje van de huidige zorgverzekering nodig.

Het Duynhuis, Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren
Maandag 5 en 12 december                   09.30-11.30 uur

De overstapcoach is t/m 31 december ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 19.00 uur via 088-222 40 80.

Energiecafé en koffie-inloop in Ontmoetingskerk
Op woensdagavond 7 december organiseert de gemeente Rheden weer een energiecafé in de Ontmoetingskerk voor alle bewoners van Dieren-West. Daarnaast zijn er tot eind dit jaar verschillende inloopmomenten in de kerk waar bewoners kunnen meepraten over de plannen voor hun wijk.
Dieren-West is een Wijk van de Toekomst. De gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties werken samen aan een duurzame en aardgasvrije wijk. Daarvoor wordt gewerkt aan een wijkplan met een praktische aanpak en projecten.

Het energiecafé op 7 december is bedoeld om plannen te maken en bouwstenen te verzamelen voor het wijkplan. Bewoners en wijkpartners gaan op deze avond samen aan de slag om het wijkplan verder vorm te geven. De focus ligt op het verzamelen van projectideeën en al bestaande ideeën, zoals de solarparking, verduurzaming van de woningen en bedrijven en een buurtenergiesysteem, verder uit te werken én een plek geven in het wijkplan. Het energiecafé is in de Ontmoetingskerk. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Deelnemers worden verzocht zich aan te melden via duurzaamwonen@rheden.nl.

Behalve het energiecafé zijn er verschillende koffie-inloopmomenten in de hal van de Ontmoetingskerk. Projectleider Arthur Hofstad is op deze momenten aanwezig in de kerk om in gesprek te gaan met bewoners over het wijkplan. De data van de koffie-inloopmomenten zijn: 30 november (13.00-15.30 uur), 9 december (9.30-12.00 uur), 14 december (13.00-15.30 uur) en 21 december (13.00-15.30 uur). De koffie staat klaar!

-OO-

Gemeente Rheden en Stichting Steenbreek zijn benieuwd naar tuingebruik
De gemeente Rheden en Stichting Steenbreek zijn benieuwd naar de ervaringen van tuingebruikers in Velp, Rheden, De Steeg, Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren. Om daar meer inzicht in te krijgen, gaan studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp hier onderzoek naar doen. 
Zoveel hoofden, zoveel zinnen en dat geldt ook voor de tuin. Loop eens een rondje door je eigen straat en je ziet dat de tuinen zeer verschillend zijn ingericht. De gemeente Rheden en Stichting Steenbreek willen ook graag meer inzicht krijgen in de tuinervaringen en motivaties van bewoners over de inrichting van hun voor- en achtertuin. De initiatiefnemers zijn met name benieuwd naar: wat vinden mensen van hun eigen tuin, waar worden ze blij van of wat stoort hen en wat zouden ze graag anders willen zien? 

Om daar meer over te weten komen, nemen studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp in de maanden november, december en januari interviews en vragenlijsten af bij tuinbezitters. De studenten komen langs de deuren en gaan hierover het gesprek met de bewoners aan.
De gemeente Rheden en Stichting Steenbreek roepen inwoners op mee te werken aan het onderzoek om inzicht te krijgen waarom zij bepaalde keuzes maken voor de inrichting van hun tuin. Groene tuinen zijn goed voor de biodiversiteit, opname van het regenwater en voor verkoeling tijdens warme zomerdagen. Uit het onderzoek moet duidelijk worden of en wanneer mensen over zouden gaan tot vergroening en welke rol de gemeente en Stichting Steenbreek hier mogelijk in kunnen spelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergroening van de openbare ruimte, maar heeft de hulp van haar inwoners en ondernemers nodig bij het vergroenen van tuinen en bedrijventerreinen.

Wethouder Dorus Klomberg: ‘Samen met inwoners kunnen we het verschil maken, want hoe meer tuinen groen zijn, hoe beter dit is voor de natuur. Daarnaast draagt een groene tuin bij tegen hitte, droogte en wateroverlast. Het onderzoek dat de studenten gaan uitvoeren, is dan ook een mooie eerste stap om een beter beeld te krijgen van waarom de tuin is ingericht zoals deze is ingericht.’
Om de studenten van de nodige kennis te voorzien voor dit onderzoek, vond er op 17 november in de Tuinen van Appeltern een symposium en excursie door de tuinen plaats. Voor meer informatie over dit onderzoek en tuintips ga naar: www.steenbreek.nl/rheden

Eerste Slimme Bandenpomp geplaatst in Dieren
Wethouder Dorus Klomberg heeft de eerste Slimme Bandenpomp in de gemeente Rheden officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde donderdag 10 november op de parkeerplaats van de Praxis in Dieren. De bandenpomp is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt geheel op zonne-energie. De pomp is vanaf nu voor iedere automobilist, 24 uur per dag, gratis te gebruiken.
In Nederland rijdt circa 63% van de automobilisten met een auto met een te lage bandenspanning. Dit zorg voor extra CO2-uitstoot, brandstofverbruik, bandenslijtage, een langere remweg en oplopende kosten voor de automobilist. De Slimme Bandenpomp brengt hier verandering in. De pomp is eenvoudig in gebruik en toont direct na gebruik de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde uitstoot.

De Slimme Bandenpomp is een initiatief van het Gelders Energie Akkoord, een netwerkorganisatie van meer dan 200 partners die samen werken aan de energietransitie van Gelderland. In samenwerking met de organisatie Band op Spanning biedt de provincie Gelderland elke Gelderse gemeente de mogelijkheid om met flinke korting een Slimme Bandenpomp te plaatsen. Met medewerking van de Praxis is de eerste Slimme Bandenpomp op de parkeerplaats van de bouwmarkt aan de Spankerenseweg 50 in Dieren geplaatst.
“Als gemeente willen wij in 2040 CO2-neutraal zijn. De Slimme Bandenpomp is een mooi voorbeeld van hoe inwoners in het dagelijks leven de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. Alle beetjes helpen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken”, aldus wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden.

Alle kinderen moeten mee kunnen doen met sport en cultuur
Wil uw kind graag op voetbal, muziekles, dansles, kickboksen, turnen of judo, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen.

Het Jeugdfonds kan voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld betalen. Ook is het soms mogelijk een bijdrage aan te vragen voor zaken die nodig zijn zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
De aanvraag voor een bijdrage gaat via een intermediair, een tussenpersoon. Dat kan bijvoorbeeld een leraar, buurtsportcoach of een professioneel hulpverlener zijn. 

Wethouder Ronald ter Hoeven: “Het is zo belangrijk dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Dit geeft kinderen, naast onderwijs, een goede basis voor de rest van hun leven. Geld mag daarin geen belemmering zijn. Dus vraag een bijdrage aan als dat nodig is!”

-OO-

Onderzoek naar veiligheid in de gemeente Rheden
Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Waar meldt u criminaliteit? Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld? Dit zijn enkele vragen die worden gesteld aan inwoners van de gemeente Rheden in verband met het nieuwe veiligheidsbeleid. Met de uitkomsten van deze enquête krijgt de gemeente een goed beeld van de veiligheidssituatie en de mogelijkheden tot verbetering. De verwachting is dat de gemeenteraad in januari 2023 een besluit neemt over dit nieuwe beleid.
Het is belangrijk dat iedereen meedoet met de enquête. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie. De online enquête is vanaf dinsdag 2 november tot woensdag 16 november eenvoudig in te vullen via www.rheden.nl/veiligheidsbeleid. Ook is de enquête uitgezet via het inwonerspanel Rheden Spreekt. De vragen gaan over criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het melden van criminaliteit. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek voor het nieuwe  veiligheidsbeleid.

-OO-

Aanpak van zwerfval
De gemeente Rheden heeft de aanpak van zwerfafval hoog op haar prioriteitenlijst staan. Helaas betreft het een gecompliceerd en vooral omvangrijk probleem en zijn onze middelen gelimiteerd. De steun en hulp vanuit onze inwoners is daarbij essentieel. Alleen samen kunnen we daadwerkelijk stappen zetten richting een effectieve aanpak voor een schonere omgeving.
Vanuit dit oogpunt start de gemeente dit najaar met kwartaalbijeenkomsten, waar we graag met u in gesprek gaan over de zwerfafvalproblematiek. Tijdens deze bijeenkomst en leggen wij u graag uit welke initiatieven er reeds lopen vanuit de gemeente, maar horen we ook graag wat u tegenkomt op straat, welke wensen/verwachtingen er zijn, welke mogelijke oplossingen u ziet etc. Kortom, hoe kunnen wij u als vrijwilliger ondersteunen en de handen ineenslaan om tot een effectieve samenwerking te komen.

Donderdag 9 februari 2023
Locatie : De Oase in Dieren – zaal 4a Aanvang : 19.30 uur
Aanmelden is mogelijk tot 3 februari 2023

In verband met de catering en de grootte van de zaal, verzoeken wij u vriendelijk om uw aanwezigheid vooraf op te geven via zwerfafval@rheden.nl. Heeft u vrienden en/of familieleden die ook interesse hebben om op deze avond aanwezig te zijn, dan z ijn zij uiteraard ook van harte welkom. Ook hiervoor geldt, graag even vooraf opgeven via bovenstaand e-mail adres.
Joyce Bosveld Beleidsmedewerker Zwerfafval

-OO-

Eerste energiecoaches Rheden van start
Met de uitreiking van de coachingscertificaten aan de eerste Rhedense energiecoaches kan er nu echt gestart worden met het coachen van Rhedense huishoudens met een laag inkomen, die zich zorgen maken over de energierekening. Afgelopen vrijdag vond de laatste training plaats waarin negen inwoners van Rheden zijn opgeleid tot energiecoach. De coaches ondersteunen huishoudens en geven tips bij het verlagen van hun energieverbruik.

Geïnteresseerde mensen kunnen zich aanmelden voor een gesprek met een energiecoach bij de Energiebank regioArnhem. Ook mensen die geïnteresseerd zijn om energiecoach te worden kunnen zich aanmelden bij www.energiebankregioarnhem.nl.

-OO-

Meer regenwater opvangen op eigen terrein
Het klimaat verandert. Er is steeds vaker sprake van hevige neerslag en aanhoudende droogte. Regen die op verharde oppervlakken valt gaat niet de bodem in, maar stroomt vaak af naar het riool. Te veel water in het riool kan wateroverlast veroorzaken. Daarom zijn de regels voor het opvangen en afvoeren van regen- en grondwater op eigen terrein in de gemeente Rheden aangepast.

Aangepaste regels
Per 8 juni jl. is de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden’ ingegaan. In plaats van 20 mm water moet tenminste 60 mm water per m2 nieuw verhard oppervlak en nieuw bouwwerk op eigen terrein worden opgevangen. Dit geldt als inwoners tenminste 60 m2 (opnieuw) gaan verharden of ingrijpend gaan verbouwen. Er geldt een overgangsperiode van 6 maanden; de verplichting om meer water op eigen terrein op te vangen geldt daarom vanaf 8 december.

Meldplicht
Omdat de gemeente zicht wil houden op de ontwikkeling van verhard oppervlak, is er een meldplicht. Wanneer nieuwe bebouwing of nieuw verhard oppervlak wordt aangebracht, moet dit gemeld worden bij de gemeente. Dit geldt ook voor oppervlakken kleiner dan 60 m2.

Water opvangen
De gemeente vangt op verschillende plekken in de openbare ruimte al regenwater op. Dat is echter niet genoeg; ook op particulier terrein is ‘waterberging’ nodig. Dit betekent dat regenwater tijdelijk wordt opgevangen en zonder problemen de bodem in kan zakken. Zo wordt wateroverlast beperkt en kunnen de negatieve gevolgen van droogte worden tegengegaan.
Het opvangen van water kan op verschillende manieren. Dit kan bovengronds, bijvoorbeeld door het maken van een verlaging in de tuin (wadi), het plaatsen van een regenton of door het maken van een groen dak. Er zijn ook ondergrondse maatregelen mogelijk, zoals het gebruiken van infiltratiekratten.
Meer informatie
Op Bodem en riolering – gemeente Rheden is de aangepaste hemelwaterverordening te vinden. Hier staan ook tips voor het opvangen van regenwater op eigen terrein.

-OO-

Het definitieve ontwerp voor het gemeentehuis is klaar!
Het nieuwe gemeentehuis is weer een stap dichterbij de oplevering. Het definitieve ontwerp is rond. Dat betekent dat het ontwerp klaar is om gebouwd te worden.

Het ontwerpproces van het nieuwe gemeentehuis kent verschillende fasen: Visie uit architectenselectie, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het technisch ontwerp. 
Bij elke stap betrekken we de gebruikers en maken we een doorrekening van het ontwerp. Inmiddels zijn we bij het definitieve ontwerp en het technische ontwerp. 
Daarmee komt de definitieve invulling duidelijk in beeld.

De totstandkoming van het definitieve ontwerp
Tijdens de laatste ontwerpfase is samen met gebruikers/ betrokkenen gekeken naar zaken als dienstverlening en veiligheid, werkplekken, inrichting en uitstraling. 
Ook op het gebied van werkplekken zijn keuzes gemaakt. Zo zijn er verschillende typen vergaderzalen, prikkelarme en stilteruimtes. 
Ook zijn de luchtzuiverinstallaties beide in de kelder geplaatst, in plaats van op het dak. Dat geeft meer ruimte voor de zonnepanelen en het is mooier voor het zicht.

Het gebruik van kleuren en materialen is ook in het definitieve ontwerp  verder uitgewerkt. De inspiratie hiervan komt uit onze mooie omgeving. 
Veel natuurlijke materialen zoals hout en wol worden gebruikt in de inrichting en aankleding.

Wethouder Dorus Klomberg: ”Het definitieve ontwerp is een mijlpaal in het proces. Het is belangrijk dat we deze mijlpaal bereikt hebben, want vanuit hier kunnen we weer verder met de puntjes op die i.
Wij zijn ontzettend blij met het resultaat en we kijken natuurlijk uit naar het moment dat dit definitieve ontwerp gerealiseerd is!”

Hoe nu verder?
Het ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een bestek in de technische ontwerpfase. Het gaat hier over de details. Stroompunten, warmte en koeling en materialen worden belangrijk. 
We verwachten eind 2022 te starten met de bouw.

-OO-

Meldingen in de openbare ruime vanaf nu met de Fixi-app.
Is er een lantaarnpaal stuk? Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners vanaf 15 december 2021 heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de smartphone.

Meldingen doen gaat vanaf nu een stuk gemakkelijker. Melders zien een kaartje van de omgeving en kunnen hierop gemakkelijk  aangeven om welke plek het gaat. Ook is er heel snel te zien of de melding al is gedaan, en of er andere meldingen zijn in de omgeving. Melders kunnen de omschrijving invullen, eventueel een foto uploaden en de melding is gedaan.  

Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook gemakkelijk zelf zien. 

Ook voor de medewerkers van de gemeente Rheden heeft het werken met Fixi veel voordelen. Zowel de medewerkers van het Klant Contactcentrum  als de handhavers hebben een beter overzicht van de meldingen en de voortgang. Zo kunnen ook zij inwoners beter en sneller helpen. Meer info is te vinden op www.rheden.nl/fixi.

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Tonen-in-laatste-5. Bookmark de permalink.