31 maart informatieavond Maatschappelijke Energie Diensten Organisatie

Donderdagavond 31 maart organiseert Klimaatverbond Nederland in samenwerking met gemeente Rheden een informatieavond over Maatschappelijke energiedienstenorganisaties. Dat zijn organisaties die helpen om de financiële zorgen bij het verduurzamen van de woningen zo veel als mogelijk weg te nemen. De avond start om 19.30 in de Ontmoetingskerk in Dieren. U hoeft zich niet aan te melden.

De verduurzaming van onze wijken en woningen wordt steeds belangrijker. Gemeente Rheden is actief op zoek naar manieren om hieraan op een effectieve en maatschappelijk verantwoorde wijze invulling te geven. Het wijkuitvoeringsplan, zoals die momenteel voor Dieren West wordt opgesteld, geeft daarvoor een belangrijk kader en is een eerste stap op weg naar een aardgasvrije wijk en een aardgasvrij Rheden.

Een belangrijke vraag in de route naar een aardgasvrij Rheden is de wijze waarop de gemeente dit het beste kan regisseren. Deze vraag staat centraal in een onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘Maatschappelijke Energie Diensten Organisatie’ (MEDO) voor de gemeente. Met de ervaringen die de gemeente op dit moment opdoet bij de totstandkoming van het wijkuitvoeringsplan in Dieren West levert de gemeente input op dit onderzoek.

Donderdag 31 maart geven Klimaatverbond, gemeente Rheden en andere partners toelichting op de bevindingen tot nu toe in het onderzoek naar die Maatschappelijke Energie Diensten Organisatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de wensen en eisen van de bewoners, welke technische en financiële ontzorging er geboden moet worden, en hoe Klimaatverbond dat samen met de gemeente kan organiseren. Uiteraard is er ook gelegenheid om met nader met elkaar in gesprek te gaan.

Klimaatverbond Nederland (klik op voorgaande tekst)
Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, WDDW. Bookmark de permalink.