Wijkavond woensdag 24 november 2021: Dieren-West en de Energietransitie

Wij kijken terug op een geslaagde digitale Wijkavond waarop we velen van u mochten begroeten!

Helaas bleek dat er via het beschikbare Zoom-account slechts voor 100 wijkbewoners een ‘inlogplekje’ was… Voor een aantal van u was het op een bepaald moment dan ook niet meer mogelijk in te loggen. Bij een vluchtige check bleek dat we eigenlijk tegen de 120 wijkbewoners hadden kunnen ontvangen. Uw betrokkenheid was geweldig!

Via woensdag24november2021@dieren-west.nl kregen wij veel verzoeken van wijkbewoners om een videoregistratie van deze avond en er waren er ook die graag een kort verslag wilden inzien. Gelukkig kunnen we deze wensen vervullen!

Aan degenen die in beeld waren op deze avond is door Patricia van der Haak van Transitiereizen toestemming gevraagd om de gehele sessie op te mogen nemen. Wie niet zichtbaar in beeld wilde komen is gevraagd de camera uit te zetten.

Na enig gepuzzel is het ons gelukt u de volgende link beschikbaar te stellen waarmee u via You Tube onze wijkavond kunt terugzien: Klik hiervoor op de link onder de luchtfoto van onze wijk!

Heeft u behoefte aan een verslag….klik hier

We hebben tijdens deze avond iedereen die aanwezig was de gelegenheid geboden om via de chatfunctie vragen te stellen. Deze vragen gaan we doornemen en sorteren tezamen met vragen die u via woensdag24november2021@dieren-west.nl per mail hebt gesteld en… wellicht komen daar via DIT mailadres nog vragen bij. Dringende vragen zullen we zo spoedig mogelijk beantwoorden. Uw vragen, tips, ideeën en zorgen vormen de basis voor een volgende, naar wij hopen fysieke, Wijkavond! We kunnen dan gericht met elkaar in gesprek want dat hebben we nu wel gemist…

Wij hebben op deze avond ook om versterking gevraagd van WDDW en inmiddels hebben wij al een aanmelding mogen ontvangen! Daar zijn we heel blij mee!

Voelt u ook de behoefte ons mee te helpen om de energietransitie in Dieren-West naar onze hand te zetten…?

Meld u dan aan via woensdag24november2021@dieren-west.nl


Tenslotte: Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, samen gaan we de kansen die het ‘pilotwijkschap’ ons gaat bieden ten volle benutten!
Wilt uw nog iets weten over Wijk van de Toekomst (Dieren-West is nu immers ook een Wijk van de Toekomst) klik hier

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Laatste nieuws, WDDW. Bookmark de permalink.