Nieuws

Werkgroep Duurzaam Dieren West en Global Goals


De gemeente Rheden en werkgroep Duurzaam Dieren West gaan samenwerken in een project op het gebied van duurzaamheid in Dieren West. De Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) bestaat ruim anderhalf jaar en werkt aan een actieve beweging binnen de wijk, waarbij zo veel mogelijk wijkbewoners met elkaar aan de slag gaan om de energietransitie in Dieren West invulling te geven.

De focuspunten zijn van de energietransitie zijn:
• CO2-neutrale wijk op termijn;
• Gezamenlijk kennis vergaren voor gedegen individuele/eigen beslissingen;
• Bereikbare oplossingen;
• Regie op de toekomstige energievoorzieningen in de wijk;
• Actieve participatie in gemeentelijke/regionale netwerken.

De energietransitie is geen ‘gelopen race’. Er bestaat geen ‘beste aanpak’. De weg is leren en nieuwe inzichten delen en benutten. De werkwijze van de werkgroep is onder meer het organiseren van wijkavonden, het inrichten van werk- en discussiegroepen en het onderhouden van een informatieve website. Daarnaast worden er in de toekomst collectieve verduurzamingsplannen opgezet en uitgevoerd.

De gemeente heeft een sleutelpositie in de energietransitie en is daarom een belangrijke partner voor de werkgroep. De gemeente en de WDWW zetten samen een pilot op om de Global Goals door te vertalen naar de buurten en de inwoners van Dieren West. De gezamenlijke opgave is niet alleen van technische aard, maar heeft ook economische en financiële kanten. Bovendien heeft het impact op het welzijn en welbevinden van de wijkbewoners en genereert het infrastructurele vraagstukken. De wijkbewoners worden daarom vanaf het begin betrokken bij het project.

Geslaagde avond Duurzaam Dieren West

Op 1 februari organiseerde de werkgroep Duurzaam Dieren West een informatiebijeenkomst over mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken. Daar kwamen bijna 80 mensen op af. Het werd een levendige avond omdat de aanwezigen vol vragen zaten over de mogelijkheden van isoleren. Energiebesparing is de eerste stap als we het gebruik van fossiele energie willen verminderen. Immers, de energie die niet nodig is hoeft ook niet te worden opgewekt. Goed isoleren gaat vooraf aan de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen. Veel mensen hebben ook aangegeven graag gebruik te willen maken van het


aanbod om met de warmtecamera de isolatie van de eigen woning te beoordelen.
Over onderwerpen als zonnepanelen en warmtepompen wil de werkgroep later bijeenkomsten organiseren om te helpen de beste keuzes te maken. Het idee is dat mensen met elkaar concrete initiatieven gaan nemen en daarbij kunnen ze gebruik maken van de werkgroep.
De werkgroep is een burgerinitiatief en wil bewoners met elkaar in contact brengen. De gedachte is dat we veel te winnen hebben als we samenwerken om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.


9 november 2017: PERSBERICHT


De werkgroep Duurzaam Dieren West werkt aan de eerste stap

Duurzaam maken woning doe je met elkaar

De werkgroep Duurzaam Dieren West gaat ervan uit dat het energiezuinig maken van je woning een complexe opgave is, waarbij type woning, leefstijl, beschikbare middelen en (toekomstige) woonwensen een bepalende rol spelen. Daarbij ervaren veel mensen dat de organisatie van het een en ander een drempel vormt om aan verduurzaming te beginnen. (welke zonnepanelen, hoe isoleren, kosten, etc.) Op deze punten wil de werkgroep voor Dieren West ondersteuning gaan bieden door vragen en oplossingen te bundelen en met elkaar in een netwerk en themagericht aan de slag te gaan. Essentieel is dat iedereen zijn eigen keuzes blijft maken.

De start van een ontwikkeling in de wijk Dieren West
De werkgroep bereidt momenteel een aantal bijeenkomsten voor die in 2018 worden gehouden. De eerste bijeenkomst over het isoleren van de woning zal in januari worden gehouden. De voorbereiding is in volle gang. Nader bericht hierover en de wijze van aanmelden volgt binnenkort. De werkgroep hecht veel waarde aan een gedegen maatwerkadvies voor ieder huishouden. Het traject van verduurzaming van het wonen begint vaak met een zoektocht naar de aspecten die specifiek zijn voor ieders situatie. Daarom gaat de werkgroep een samenwerking aan met de Woonwensenscan van het Energieloket Midden-Gelderland. In de praktijk betekent dit dat, ingeval wordt aangegeven, vraagstukken op het terrein van energie met elkaar worden uitgewerkt en aangepakt.

Ondertussen is duurzaamheid een economische markt geworden, waarin leveranciers en adviseurs om de klanten strijden. Dit biedt voor de meeste burgers geen sfeer en ruimte om in vrijheid na te denken over een eigen plan, zonder de kassa van de leveranciers te horen rinkelen.

Lucht/water warmtepomp
Heeft u interesse in een lucht/water warmtepomp dan bent u van harte welkom om een systeem te bezoeken.

Er zijn twee voorbeelden te bekijken. Een uitgebreid systeem, dat gaat richting gasverbruik nul. Elementen met heatpipes om rechtstreeks met zonne-energie water te verwarmen voor tapwater en voor het voorverwarmen van het CV water. Lage temperatuur warmteafgifte systemen. Voor de CV een hybride warmtepomp plus een ketel die inspringt als de warmtepomp het niet aan kan. Of een systeem met een hybride warmtepomp die is toegevoegd aan de standaard cv-installatie. Beide systemen hebben hun voordelen, beperkingen en prijs.

U krijgt uitleg over de verschillende soorten Wp’s, effecten op het verbruik van gas en stroom, investering en het economisch rendement, de aanleg en u kan de warmtepomp in actie bekijken en beluisteren. De vragen die u hebt kunnen we dan oppakken aan de hand van de praktijkvoorbeelden.

Belangstellenden die informatie willen over warmtepompen kunnen zich melden via duurzaam@dieren-west.nl. Vermeld hierbij of u alleen een warmtepomp-systeem wilt bezoeken of het uitgebreide systeem.

Wat alvast te doen
De woonscan kan reeds worden aangevraagd via het Energieloket Midden-Gelderland (085-3030670) of via de site www.elmg.nl/woonwensenscan. Op de website van de werkgroep www.dieren-west.nl. kan daarover ook informatie worden verkregen, evenals het nieuws over de voortgang van de werkgroep activiteiten.
Voor de mensen die een warmtepomp in de praktijk willen zien draaien, dat kan. Kijk op de website en meld je aan om bij leden van de werkgroep thuis te komen kijken en er van alles over te horen.
Voor wijkbewoners die actief via de mail willen worden benaderd over de op handen zijnde activiteiten van de werkgroep, wordt aangeraden om zich als belangstellende in te schrijven via de website.